WES – stopniowe informatyzowanie procesów magazynowych i produkcyjnych

magazyn tkanin SIC

Fotografia: archiwum Agilero

Decyzja o wyborze oprogramowania do zarządzania magazynem jest często długim i żmudnym procesem. Pojawiają się pytania, czy nowy system będzie odpowiednio efektywny, czy zostanie dobrze zintegrowany z dotychczas funkcjonującym oprogramowaniem, czy rozwiąże pojawiające się problemy. Nierzadko pojawia się obawa o spadek (nawet przejściowy) poziomu wydajności, zapewnianej przez rozwiązania już funkcjonujące, powstrzymując firmę przed dalszą decyzją o dużych zmianach.

Innymi branżami, które postawiły przed nami wysokie wymagania prawno-organizacyjne są weterynaria i farmacja. Współpracując z takimi firmami jak Ravet, Apteka Zawiszy, czy CEFARM wspólnie tworzyliśmy rozwiązania pozwalające na odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych leków, przy równoczesnym uwzględnieniu potencjału rozwoju firm. Naszym celem było takie przygotowanie magazynu, by był bezpieczny, dawał możliwości łatwego zarządzania towarem i transportem, a równocześnie efektywnie wspierał wzrost organizacji.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest stopniowe informatyzowanie procesów magazynowych i logistyki produkcji. Wybór jednego procesu pozwoli na przeprowadzenie spokojnego wdrożenia, stosunkowo łatwe przeszkolenie pracowników i przetestowanie możliwości integracji z posiadanym oprogramowaniem. Niezależnie od branży i rodzaju potrzeb, jest to decyzja optymalna zarówno czasowo, operacyjnie, jak i kosztowo.

Takie rozwiązanie wdrożyliśmy m.in. w Nowym Stylu, SIC, DBK, czy ProOffice. Mimo, że firmy te należą do zupełnie różnych branż i wyjściowo miały różne potrzeby – łączyła je zaawansowana informatyzacja firmy, przy równoczesnej świadomości, że informatyzacja wybranych procesów, przyniesie im oczekiwany wzrost wydajności i możliwość dalszego rozwoju.

Przyjrzyjmy się szczegółom poszczególnych wdrożeń:

W niektórych firmach istotna jest także odpowiednia integracja systemu logistycznego
z systemem firmy kurierskiej (niewiele firm może przewozić leki, dlatego ważnym jest, by uwzględnić odpowiednie rozwiązania przyśpieszające spedycję).

Nowy Styl

Globalna działalność nieodmiennie łączy się z ciągłą koniecznością integracji biznesu i procesów. Równocześnie konieczne jest zachowanie elastyczności i płynności w działaniach, aby nie powstrzymać rozwoju firmy. Wybór systemu Agilero WES, który można było zintegrować z funkcjonującym wewnątrz IFS, a także z możliwością stopniowego i punktowego wdrażania kolejnych procesów gwarantował brak przerwań w pracy przy równoczesnym podnoszeniu niezawodności poszczególnych procesów magazynowych i produkcyjnych w całej Europie.

Agilero WES objął m.in.:

 • kompletację zestawów montażowych (kitting) w tym kompletację przez ważenie – automatyzację procesu wraz z przypisaniem wersji językowej etykiety na różne rynki,
 • raportowanie produkcji – wykorzystanie do obsługi procesu dedykowanych kiosków multimedialnych wyposażonych w ekran dotykowy, skaner kodów ID/2D oraz termiczną drukarkę etykiet,
 • wydruki etykiet (etykieta EAN8, QR, karta identyfikacyjna) na kioskach multimedialnych,
 • sprawdzanie/raportowanie stanów magazynowych na kioskach multimedialnych,
 • etykietowanie półproduktów i wyrobów gotowych – wydruk etykiet,
 • zgłoszenie zapotrzebowania materiałowego wraz z realizacją,
 • inwentaryzację,
 • obsługę elektronicznych kart Kanban. (Pełna lista zinformatyzowanych procesów – https://www.agilero.pl/portfolio/nowy-styl-system-agilero-wes/)

  Wśród efektów po zakończonym wdrożeniu uwagę zwracają oszczędności na raportowaniu produkcji (168 000 PLN w ciągu roku), 22% wzrost produktywności oraz 100% właściwej kompletacji wyrobu i ilości detali w kartonie, co realnie wpłynęło na poprawę jakości gotowego wyrobu.

  SIC

  W przypadku firmy SIC wyzwaniem była pełna identyfikowalność asortymentu (konieczność lokalizowania i śledzenia pojedynczych belek materiału – ok. 160 000 sztuk, oraz uwzględnienia zmian długości tkanin podczas procesów druku i przewijania). Bardzo istotna była też integracja z już wdrożonym systemem CDN Optima (a później – CDN XL) i zapewnienie firmie automatyzacji 12 procesów magazynowo-produkcyjnych bez czasowych obniżeń produktywności.

  W ramach wdrożenia Agilero WES zrealizowana zostały m.in.:

 • obsługa awizacji dostaw i nadawanie unikalnego numeru dla każdej belki przyjmowanej do magazynu,
 • przenośne stanowiska obsługujące przyjęcia i wydruk identyfikatorów belek,
 • śledzenie partii dostaw i pełna identyfikowalność asortymentu,
 • traceability dla wyrobów gotowych – możliwość śledzenia belek i partii surowca zużytego do produkcji danego wyrobu gotowego,
 • rozbudowa komunikatów wymienianych z systemem Optima. (Pełna lista zinformatyzowanych procesów – https://www.agilero.pl/portfolio/s-i-c-system-agilero-wes/)

  Jednym z najistotniejszych efektów, jakie SIC osiągnął dzięki automatyzacji procesów, jest skrócenie czasu poświęcanego na obsługę 1-pozycyjnego dokumentu raportowania produkcji z 3 minut do zaledwie 15 sekund, a miesięcznie system przetwarza 78 000 bel materiału.

  Prooffice

  W firmie ProOffice celem wdrożenia automatyzacji procesów magazynowych była poprawa efektywności i jakości obsługi zamówień od klientów.

  W tym wypadku Agilero WES objął początkowo:

 • automatyczne pobieranie zleceń do realizacji oraz automatyczne zamykanie zrealizowanych zleceń w systemie Comarch XL
 • przekazywanie zleceń do magazynierów na terminale radiowe w czasie rzeczywistym
 • automatyczne nadawanie zleceń w systemach kurierskich oraz automatyczny wydruk etykiet kurierskich i etykiet adresowych – integracja z systemem Comarch CDN XL (Gonet CRM i systemy kurierskie UPS, GLS)
 • dodatkowy moduł kurierski dla kurierów własnych dystrybuujących zlecenia bezpośrednio, możliwość śledzenia statusu i terminu dostarczenia przesyłki do klienta
 • zastosowanie inwentaryzacji towarów z kontrolą ilości oraz dodatkowo z kontrolą lokalizacji

  Następnie firma podjęła decyzję o rozwoju systemu Agilero WES, decydując się na kolejne procesy:

 • generowanie numerów paczek na podstawie dokumentu WM lub handlowego,
 • ilość towaru z uwzględnieniem podziału na magazyny,
 • drukowanie etykiet z aplikacji PC,
 • moduł statystyk inwentaryzacji,
 • raport obciążenia kierowcy oraz wydruk listy dla kierowców,
 • dostosowanie do technologii .NET 4.

  Wzrost efektywności kompletacji o 33% i trzykrotne skrócenie procesu inwentaryzacji to efekty wdrożenia, które efektywnie zrealizowały założone cele. Warto jednak także zauważyć, że ROI wdrożenia to zaledwie 4 miesiące.

 • Zostaw komentarz

  Your email address will not be published.

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings

  Share This

  Copy Link to Clipboard

  Copy