System Agilero WESStały wzrost efektywności produkcji

Klient

Nowy Styl to trzeci największy producent mebli biurowych w Europie i jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup meblarskich na świecie. Posiada międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą lokalne struktury sprzedaży w 16 krajach – na najważniejszych rynkach europejskich i Bliskim Wschodzie. Nowy Styl zatrudnia ponad 7 tys. osób, a roczne przychody ze sprzedaży to ponad 460 mln euro.

#meble #produkcja #grupakapitalowa
Agilero wspiera Nowy Styl od 2009 r.
nowy styl logo

Potrzeba / wyzwanie

Globalna działalność Nowego Stylu rodzi ciągłą potrzebę centralizacji zarządzania oraz integracji biznesu i procesów. System zarządzania procesami magazynowymi i logistyką produkcji w takiej sytuacji musi cechować się znaczną elastycznością oraz możliwościami rozwoju zgodnie z rosnącymi potrzebami firmy – otwieranie nowych zakładów, poszerzanie wolumenu i dywersyfikacja asortymentu.

Głównym kryterium wdrożenia systemu automatyzującego procesy w Nowym Stylu było zagwarantowanie bezpieczeństwa operacyjnego zakładów produkcyjnych oraz podniesienie efektywności i niezawodności poszczególnych procesów magazynowych oraz produkcyjnych. Elastyczność rozwiązania pozwoliła na stopniowe zwiększanie liczby automatyzowanych procesów począwszy od fabryki i magazynów przyprodukcyjnych w Jaśle, po pozostałe zakłady produkcyjne w Europie.

Wdrożone rozwiązania

System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Wdrożenie systemu Agilero WES dla poszczególnych procesów – automatyzacja obsługi wyodrębnionych procesów logistyki produkcyjnej  i magazynowej dzięki stopniowemu i punktowemu wdrażaniu systemu:

 • kompletacja zestawów montażowych (kitting) w tym kompletacja przez ważenie – automatyzacja procesu wraz z przypisaniem wersji językowej etykiety na różne rynki
 • raportowanie produkcji – wykorzystanie do obsługi procesu dedykowanych kiosków multimedialnych wyposażonych w ekran dotykowy, skaner kodów ID/2D oraz termiczną drukarkę etykiet
 • wydruki etykiet (etykieta EAN8, QR, karta identyfikacyjna) na kioskach multimedialnych
 • sprawdzanie/raportowanie stanów magazynowych na kioskach multimedialnych
 • etykietowanie półproduktów i wyrobów gotowych – wydruk etykiet
 • przesunięcia wewnątrzmagazynowe (MM) – zastąpienie terminali radiowych funkcjonalnością Agilero WES – o kilkanaście % szybsza obsługa przesunięcia międzymagazynowego
 • zgłoszenie zapotrzebowania materiałowego wraz z realizacją
 • wydanie zewnętrzne i obsługa rezerwacji
 • wydanie na produkcję
 • inwentaryzacja
 • przyjęcie awiza (przyjęcie magazynowe)
 • obsługa elektronicznych kart Kanban

Integracja Agilero WES z systemem IFS

 • zastosowaniem architektury i technologii zapewniającej wysoką odporność systemu na awarie
 • pełna możliwość ingerencji w oprogramowanie przez dział IT Nowy Styl

Dobór infrastruktury sprzętowej

 • kioski multimedialne, terminale mobilne – możliwość obsługi procesu w ciężkich warunkach eksploatacji oraz mniejsze ryzyko awarii i bezpieczeństwo operacyjne obsługi procesu

Obsługa powdrożeniowa – rozwój systemu, serwis & hotline

Efekty wdrożenia w Nowym Stylu

szybsze raportowanie produkcji i możliwość raportowania jednocześnie kilku zleceń
wzrost produktywności: redukcja liczby osób i zwiększenie liczby stanowisk kompletacji
rocznych oszczędności na raportowaniu produkcji
redukcja liczby osób na gnieździe kompletacyjnym
100% właściwej kompletacji wyrobu i ilości detali w kartonie – poprawa jakości gotowego wyrobu

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl