System Agilero WESStały wzrost efektywności produkcji

Klient

Nowy Styl to trzeci największy producent mebli biurowych w Europie i jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup meblarskich na świecie. Posiada międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą lokalne struktury sprzedaży w 16 krajach – na najważniejszych rynkach europejskich i Bliskim Wschodzie. Nowy Styl zatrudnia ponad 7 tys. osób, a roczne przychody ze sprzedaży to ponad 460 mln euro.

#meble #produkcja #grupakapitalowa
Agilero wspiera Nowy Styl od 2009 r.
nowy styl logo

Potrzeba / wyzwanie

Globalna działalność Nowego Stylu rodzi ciągłą potrzebę centralizacji zarządzania oraz integracji biznesu i procesów. System zarządzania procesami magazynowymi i logistyką produkcji w takiej sytuacji musi cechować się znaczną elastycznością oraz możliwościami rozwoju zgodnie z rosnącymi potrzebami firmy – otwieranie nowych zakładów, poszerzanie wolumenu i dywersyfikacja asortymentu.

Głównym kryterium wdrożenia systemu automatyzującego procesy w Nowym Stylu było zagwarantowanie bezpieczeństwa operacyjnego zakładów produkcyjnych oraz podniesienie efektywności i niezawodności poszczególnych procesów magazynowych oraz produkcyjnych. Elastyczność rozwiązania pozwoliła na stopniowe zwiększanie liczby automatyzowanych procesów począwszy od fabryki i magazynów przyprodukcyjnych w Jaśle, po pozostałe zakłady produkcyjne w Europie.

Wdrożone rozwiązania

System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Wdrożenie systemu Agilero WES dla poszczególnych procesów – automatyzacja obsługi wyodrębnionych procesów logistyki produkcyjnej  i magazynowej dzięki stopniowemu i punktowemu wdrażaniu systemu:

 • kompletacja zestawów montażowych (kitting) w tym kompletacja przez ważenie – automatyzacja procesu wraz z przypisaniem wersji językowej etykiety na różne rynki
 • system do raportowania produkcji – wykorzystanie do obsługi procesu dedykowanych kiosków multimedialnych wyposażonych w ekran dotykowy, skaner kodów ID/2D oraz termiczną drukarkę etykiet
 • wydruki etykiet (etykieta EAN8, QR, karta identyfikacyjna) na kioskach multimedialnych
 • sprawdzanie/raportowanie stanów magazynowych na kioskach multimedialnych
 • etykietowanie półproduktów i wyrobów gotowych – wydruk etykiet
 • przesunięcia wewnątrzmagazynowe (MM) – zastąpienie terminali radiowych funkcjonalnością Agilero WES – o kilkanaście % szybsza obsługa przesunięcia międzymagazynowego
 • zgłoszenie zapotrzebowania materiałowego wraz z realizacją
 • wydanie zewnętrzne i obsługa rezerwacji
 • wydanie na produkcję
 • inwentaryzacja
 • przyjęcie awiza (przyjęcie magazynowe)
 • obsługa elektronicznych kart Kanban

Integracja Agilero WES z systemem IFS

 • zastosowaniem architektury i technologii zapewniającej wysoką odporność systemu na awarie
 • pełna możliwość ingerencji w oprogramowanie przez dział IT Nowy Styl

Dobór infrastruktury sprzętowej

 • kioski multimedialne, terminale mobilne – możliwość obsługi procesu w ciężkich warunkach eksploatacji oraz mniejsze ryzyko awarii i bezpieczeństwo operacyjne obsługi procesu

Obsługa powdrożeniowa – rozwój systemu, serwis & hotline

Efekty wdrożenia w Nowym Stylu

ikona wzrost 78%
szybsze raportowanie produkcji i możliwość raportowania jednocześnie kilku zleceń
ikona wzrost 22%
wzrost produktywności: redukcja liczby osób i zwiększenie liczby stanowisk kompletacji
ikona redukcja kosztów
rocznych oszczędności na raportowaniu produkcji
ikona redukcja 20%
redukcja liczby osób na gnieździe kompletacyjnym
ikona spełnione wymaganie
100% właściwej kompletacji wyrobu i ilości detali w kartonie – poprawa jakości gotowego wyrobu

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings