9 warunków skutecznego wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem

Whitepaper skuteczne wdrożenia systemów WMS

Wdrożenie nowego systemu IT w firmie jest zawsze niemałym wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy ma on służyć całej organizacji, czy określonemu działowi, czy celem jest poprawa wydajności bądź dopasowanie do nowych warunków, lub wymogów rynkowych, zawsze proces ten niesie wiele pytań i problemów. Często już na początku pojawia się wiele pytań technicznych, które nie zawsze odzwierciedlają realne potrzeby i oczekiwania zarówno decydentów, jak i załogi. W kolejnych etapach dochodzi wydłużający się czas wdrożenia, przekroczony budżet (czasem nawet wielokrotnie), zmieniające się osoby odpowiedzialne za wdrożenie, rozmijające się cele poszczególnych interesariuszy i sponsorów, a to często zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Dla wszystkich, którzy planują wdrożenie nowego systemu do zarządzania magazynem (WMS), bądź dużą aktualizację już posiadanego, bazując na wieloletnich doświadczeniach konsultantów Agilero, przygotowaliśmy opracowanie „9 warunków skutecznego wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem”. Prowadzone przez nas projekty wdrożeniowe i konsultingowe w polskich i międzynarodowych firmach różnej wielkości, pokazały, że zastosowanie opisanych przez nas zasad, pozwoli na efektywną implementację rozwiązań wspierających pracę magazynu.

Każdy z opisanych w opracowaniu warunków nie tylko przybliża często pojawiające się podczas wdrożeń zjawiska, ale także opisuje konsekwencje problemu i rekomendacje. Te ostatnie wskazują w jaki sposób skutecznie przeprowadzić określone działania, uwzględniając nie tylko cele działu logistyki, cele biznesowe, budżet i czas, ale także analizę potrzeb na różnych szczeblach organizacji, wybór odpowiednich funkcjonalności i zaangażowanie załogi, która w praktyce będzie głównym użytkownikiem zaimplementowanego rozwiązania.

Whitepaper „9 warunków skutecznego wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem” wskazuje także na istotne czynniki, od których zależy efektywność procesów. W tym wypadku system jest tylko jednym z nich, a istotnymi w równej mierze są także organizacja pracy, aranżacja przestrzeni, procedury, techniki magazynowe oraz ludzie i ich przygotowanie do podejmowania decyzji. Stąd – skuteczne wdrożenie musi iść w parze z odpowiednią analizą, a następnie ze zmianami organizacyjnymi. Nie jest to łatwe, szczególnie, że wszystkie wymagają zarówno czasu, uwagi, jak i koordynacji z wdrażanym narzędziem IT w czasie i zakresie. Aby ułatwić cały proces – podpowiadamy jak to zrobić, na co zwrócić uwagę, czemu poświęcić czas.

Opracowanie jest dostępne nieodpłatnie tutaj :

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy