9 warunków skutecznego wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem

Whitepaper skuteczne wdrożenia systemów WMS

Wdrożenie nowego systemu IT w firmie jest zawsze niemałym wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy ma on służyć całej organizacji, czy określonemu działowi, czy celem jest poprawa wydajności bądź dopasowanie do nowych warunków, lub wymogów rynkowych, zawsze proces ten niesie wiele pytań i problemów. Często już na początku pojawia się wiele pytań technicznych, które nie zawsze odzwierciedlają realne potrzeby i oczekiwania zarówno decydentów, jak i załogi. W kolejnych etapach dochodzi wydłużający się czas wdrożenia, przekroczony budżet (czasem nawet wielokrotnie), zmieniające się osoby odpowiedzialne za wdrożenie, rozmijające się cele poszczególnych interesariuszy i sponsorów, a to często zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Dla wszystkich, którzy planują wdrożenie nowego systemu do zarządzania magazynem (WMS), bądź dużą aktualizację już posiadanego, bazując na wieloletnich doświadczeniach konsultantów Agilero, przygotowaliśmy opracowanie „9 warunków skutecznego wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem”. Prowadzone przez nas projekty wdrożeniowe i konsultingowe w polskich i międzynarodowych firmach różnej wielkości, pokazały, że zastosowanie opisanych przez nas zasad, pozwoli na efektywną implementację rozwiązań wspierających pracę magazynu.

Każdy z opisanych w opracowaniu warunków nie tylko przybliża często pojawiające się podczas wdrożeń zjawiska, ale także opisuje konsekwencje problemu i rekomendacje. Te ostatnie wskazują w jaki sposób skutecznie przeprowadzić określone działania, uwzględniając nie tylko cele działu logistyki, cele biznesowe, budżet i czas, ale także analizę potrzeb na różnych szczeblach organizacji, wybór odpowiednich funkcjonalności i zaangażowanie załogi, która w praktyce będzie głównym użytkownikiem zaimplementowanego rozwiązania.

Whitepaper „9 warunków skutecznego wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem” wskazuje także na istotne czynniki, od których zależy efektywność procesów. W tym wypadku system jest tylko jednym z nich, a istotnymi w równej mierze są także organizacja pracy, aranżacja przestrzeni, procedury, techniki magazynowe oraz ludzie i ich przygotowanie do podejmowania decyzji. Stąd – skuteczne wdrożenie musi iść w parze z odpowiednią analizą, a następnie ze zmianami organizacyjnymi. Nie jest to łatwe, szczególnie, że wszystkie wymagają zarówno czasu, uwagi, jak i koordynacji z wdrażanym narzędziem IT w czasie i zakresie. Aby ułatwić cały proces – podpowiadamy jak to zrobić, na co zwrócić uwagę, czemu poświęcić czas.

Opracowanie jest dostępne nieodpłatnie tutaj :

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

Save settings
Cookies settings

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy