Automatyzacja procesów wydania towaru

z magazynu

Jakość procesów wydania bezpośrednio wpływa na poziom zwrotów i reklamacji towaru  oraz stopień zadowolenia klienta/odbiorcy. W zależności od branży, charakterystyki produktów oraz sposobu ich składowania, a także specyfiki zamówień od klientów, procesy wydania mogą przebiegać w bardzo odmienny sposób. Od nieskomplikowanych wydań całopaletowych po wydania sztukowe poprzedzone zaawansowanymi strategiami kompletacji jak Multi-Order-Pickig czy Batch Picking. Sytuacje dodatkowo komplikować może zarządzanie datami ważności produktów (FEFO), partiami produkcyjnymi (FIFO) oraz innymi, specyficznymi dla konkretnych branż, wymaganiami.  W każdym przypadku proces wydania powinien być zaprojektowany i realizowany w taki sposób, aby realizacja zamówienia klienta była jak najszybsza i nieobarczona pomyłką.

Oprogramowanie Agilero daje możliwość stopniowego wdrożenia automatyzacji procesu wydania oraz optymalizacji pracy i przepływu informacji, bez konieczności wdrożenia pełnego systemu magazynowego.

Specyfika Agilero WES pozwala na wdrożenie i uruchomienie systemowego wsparcia procesu wydania towaru z magazynu bez uruchomienia wcześniejszego procesu przyjęcia. Oznacza to, że system Agilero WES poprzez odpowiednia integrację z systemem ERP potrafi realizować operacyjnie proces wydania bazując wprost na dokumentach i stanach magazynowych przechowywanych w systemie nadrzędnym. Aplikacja Agilero pracując bezpośrednio na bazie danych systemu ERP wykorzystuje wszystkie informacje w niej zapisane jednocześnie uszczelniając i optymalizując proces w oparciu o wdrożone kody kreskowe, kody 2D lub znaczniki radiowe (RFID), oznakowanie towaru i magazynu.

Korzyści z automatyzacji procesów wydania towaru

ikona punktowe wdrożenie WES
wdrożenie punktowe, uruchomienie tylko procesu wydania
ikona wymiana danych w systemie WMS
elektroniczna realizacja dokumentów systemu ERP
ikona kod kreskowy
proces realizowany, jak w Twoim systemie ERP z obsługą kodów 1D/ 2D
ikona integracja systemu magazynowego
oprogramowanie dopasowane do wymagań Twojego procesu wydania

Które warianty procesu wydania towaru mogą być automatyzowane?

 • Wydanie zewnętrzne – na podstawie zamówienia, faktury sprzedaży, wcześniej utworzonego dokumentu wydania z magazynu lub ad hoc bez dokumentów, w celu szybkiego wydania z magazynu bez konieczności planowania kompletacji.
 • Wydanie na produkcję – zaraportowanie wydań materiałowych wraz z ich zdjęciem ze stanu magazynowego. Opcjonalnie zaraportowanie zużycia komponentów i/lub surowców wraz ze śledzeniem stanów i zużyć na poszczególnych gniazdach produkcyjnych.
 • Etykietowanie/znakowanie – obsługa projektowania i wydruku dedykowanych etykiet klienckich zgodnie z wytycznymi kontrahentów.
 • Przepakowanie – first and second packing level

Każdy wariant procesu wydania towaru est możliwy do wdrożenia niezależnie.

Czy to rozwiązanie dla mojej firmy? Zapytaj naszego konsultanta

Kiedy warto automatyzować proces wydania?

 • Kiedy nie masz potrzeby wdrożenia pełnego systemu magazynowego obsługującego wszystkie procesy.
 • Chcesz podzielić inwestycję na etapy i sukcesywnie automatyzować wybrane procesy zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności.
 • Potrzebujesz narzędzi do automatycznej kontroli wydań, wyeliminować lub ograniczyć papierowy obieg dokumentów dostaw.
 • Chcesz zwiększyć efektywność operacyjną wydań przy jednoczesnym spadku liczby pomyłek.
 • Proces wydania wymaga kontroli dodatkowych cech towaru – data ważności/przydatności, partia, seria.
 • Chcesz prowadzić na wyjściu precyzyjną weryfikację ilości i rodzaju wydawanego towaru.
 • Chcesz śledzić wydajność poszczególnych pracowników w strefie wydań lub podczas kompletacji zleceń.
 • Twój system ERP niewystarczająco obsługuje terminale mobilne i kodów kreskowych lub 2D.

Dedykowane: #produkcja  #MSP #korporacje #wdrożeniekodówkreskowych

Zobacz efekty wdrożenia rozwiązania Agilero u naszych Klientów

Jesteś zainteresowany ofertą lub potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.