System Agilero WES100% większy wolumentowarowy pod pełną kontrolą

Klient

S.I.C. to największy dystrybutor tkanin dekoracyjnych w Polsce, który zatrudnia ponad 110 osób i posiada magazyn na ponad 150 tysięcy bel materiału i tkanin. Firma produkuje własne drukowane tkaniny, a 30% jej sprzedaży stanowi eksport.

#tekstylia #produkcja #MSP

Agilero wspiera S.I.C. nieprzerwanie od 2009 r.

Potrzeba / wyzwanie

Firma S.I.C. poszukiwała rozwiązania, które umożliwi zarządzanie magazynem surowców (przede wszystkim tkaniny, papier termotransferowy) oraz magazynem wyrobów gotowych, jak równiez pozwoli na pełną identyfikowalność asortymentu, precyzyjne rozliczanie kosztów zużycia surowców i dokładne śledzenie partii dostaw (detaliczne traceability – możliwość śledzenia każdej belki materiału z osobna) oraz wyeliminuje błędy związane z kompletacją. Specyfikę S.I.C. stanowi konieczność lokalizowania i śledzenia pojedynczych belek materiału (pośród dziesiątek tysięcy innych) oraz uwzględnienia zmian długości tkanin podczas procesów druku i przewijania.

W trakcie współpracy z Agilero firma SIC dokonała zmiany systemu ERP, zastępując CDN Optima systemem CDN XL. W ślad za nią, w ramach Projektu Optymalnych Procesów, zostały dostosowane funkcjonalności systemu Agilero WES do nowych wymagań biznesowych i procesowych w S.I.C.

Wdrożone rozwiązania

System Agilero WES
Projekt optymalnych procesów

Implementacja u Klienta

Wdrożenie systemu Agilero WES

 • automatyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych
 • obsługa awizacji dostaw i nadawanie unikalnych numerów belek dla każdej belki przyjmowanej do magazynu
 • wykorzystanie przenośnych stanowisk obsługujących przyjęcia i wydruk identyfikatorów belek
 • wykorzystanie przemysłowych kiosków multimedialnych do raportowania zużycia surowca i raportowania produkcji wyrobu gotowego
 • wykorzystanie terminali radiowych i drukarek kodów kreskowych
 • dwukierunkowa integracja z systemem nadrzędnym CDN Optima oraz CDN XL (po wdrożeniu nowego systemu)
 • śledzenie partii dostaw i pełna identyfikowalność asortymentu
 • traceability dla wyrobów gotowych – możliwość śledzenia belek i partii surowca zużytego do produkcji danego wyrobu gotowego

Optymalizacja procesów magazynowych i produkcyjnych

 • zdefiniowanie nowych lub optymalizacja istniejących procesów magazynowych i produkcyjnych w związku z wdrożeniem nowego systemu ERP oraz rozbudową magazynu

Sukcesywny rozwój systemu Agilero WES

 • dodatkowe procedury uszczelniające obieg informacji i proces logistyczny
 • rozbudowa komunikatów wymienianych z systemem Optima
 • obsługa nowych drukarek kodów kreskowych, dostosowania wyglądu etykiet identyfikacyjnych
 • integracja z nowym ERP_CDN XL (wdrożenie nowego systemu ERP) wraz z optymalizacją procesów w magazynie i produkcji
 • wdrożenie wersji anglojęzycznej Agilero WES
 • obsługa procesów na wózkach VNA – aplikacja na tablet

Dobór i integracja terminali wózkowych, drukarek kodów kreskowych oraz terminali radiowych.

Rozwój systemu Agilero WES

 • obsługa nowych procesów wdrażanych wraz z rozwojem S.I.C.
 • zwiększenie automatyzacji i kontroli nad istniejącymi procesami magazynowymi

Obsługa powdrożeniowa – service & hotline

Efekty wdrożenia w S.I.C.

ikona zwięszkony efekt
2 razy szybsze znakowanie i rejestracja towaru
ikona szybkosć procesów magazynowych
15 sek. na obsługę 1-pozycyjnego dokumentu raportowania produkcji (wcześniej 3 min.)
ikona wzrost 100%
wzrost wolumenu towarowego
ikona spełnione wymaganie
spełnione wymogi w zakresie identyfikowalności towaru i rozliczenia kosztów
ikona wydolność procesów magazynowych
1 250 000 bel materiału przetworzonych przez system (4 lata)

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl