System Agilero WES100% większy wolumentowarowy pod pełną kontrolą

Klient

S.I.C. to największy dystrybutor tkanin dekoracyjnych w Polsce, który zatrudnia ponad 110 osób i posiada magazyn na ponad 150 tysięcy bel materiału i tkanin. Firma produkuje własne drukowane tkaniny, a 30% jej sprzedaży stanowi eksport.

#tekstylia #produkcja #MSP

Agilero wspiera S.I.C. nieprzerwanie od 2009 r.

Potrzeba / wyzwanie

Firma S.I.C. poszukiwała rozwiązania, które umożliwi zarządzanie magazynem surowców (przede wszystkim tkaniny, papier termotransferowy) oraz magazynem wyrobów gotowych, jak równiez pozwoli na pełną identyfikowalność asortymentu, precyzyjne rozliczanie kosztów zużycia surowców i dokładne śledzenie partii dostaw (detaliczne traceability – możliwość śledzenia każdej belki materiału z osobna) oraz wyeliminuje błędy związane z kompletacją. Specyfikę S.I.C. stanowi konieczność lokalizowania i śledzenia pojedynczych belek materiału (pośród dziesiątek tysięcy innych) oraz uwzględnienia zmian długości tkanin podczas procesów druku i przewijania.

W trakcie współpracy z Agilero firma SIC dokonała zmiany systemu ERP, zastępując CDN Optima systemem CDN XL. W ślad za nią, w ramach Projektu Optymalnych Procesów, zostały dostosowane funkcjonalności systemu Agilero WES do nowych wymagań biznesowych i procesowych w S.I.C.

Wdrożone rozwiązania

System Agilero WES
Projekt optymalnych procesów

Implementacja u Klienta

Wdrożenie systemu Agilero WES

 • automatyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych
 • obsługa awizacji dostaw i nadawanie unikalnych numerów belek dla każdej belki przyjmowanej do magazynu
 • wykorzystanie przenośnych stanowisk obsługujących przyjęcia i wydruk identyfikatorów belek
 • wykorzystanie przemysłowych kiosków multimedialnych do raportowania zużycia surowca i raportowania produkcji wyrobu gotowego
 • wykorzystanie terminali radiowych i drukarek kodów kreskowych
 • dwukierunkowa integracja z systemem nadrzędnym CDN Optima oraz CDN XL (po wdrożeniu nowego systemu)
 • śledzenie partii dostaw i pełna identyfikowalność asortymentu
 • traceability dla wyrobów gotowych – możliwość śledzenia belek i partii surowca zużytego do produkcji danego wyrobu gotowego

Optymalizacja procesów magazynowych i produkcyjnych

 • zdefiniowanie nowych lub optymalizacja istniejących procesów magazynowych i produkcyjnych w związku z wdrożeniem nowego systemu ERP oraz rozbudową magazynu

Sukcesywny rozwój systemu Agilero WES

 • dodatkowe procedury uszczelniające obieg informacji i proces logistyczny
 • rozbudowa komunikatów wymienianych z systemem Optima
 • obsługa nowych drukarek kodów kreskowych, dostosowania wyglądu etykiet identyfikacyjnych
 • integracja z nowym ERP_CDN XL (wdrożenie nowego systemu ERP) wraz z optymalizacją procesów w magazynie i produkcji
 • wdrożenie wersji anglojęzycznej Agilero WES
 • obsługa procesów na wózkach VNA – aplikacja na tablet

Dobór i integracja terminali wózkowych, drukarek kodów kreskowych oraz terminali radiowych.

Rozwój systemu Agilero WES

 • obsługa nowych procesów wdrażanych wraz z rozwojem S.I.C.
 • zwiększenie automatyzacji i kontroli nad istniejącymi procesami magazynowymi

Obsługa powdrożeniowa – service & hotline

Efekty wdrożenia w S.I.C.

ikona zwięszkony efekt
2 razy szybsze znakowanie i rejestracja towaru
ikona szybkosć procesów magazynowych
15 sek. na obsługę 1-pozycyjnego dokumentu raportowania produkcji (wcześniej 3 min.)
ikona wzrost 100%
wzrost wolumenu towarowego
ikona spełnione wymaganie
spełnione wymogi w zakresie identyfikowalności towaru i rozliczenia kosztów
ikona wydolność procesów magazynowych
1 250 000 bel materiału przetworzonych przez system (4 lata)

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings