System Agilero WES

Agilero WES jest autorskim rozwiązaniem klasy Warehouse Execution System. To aplikacja działająca analogicznie do systemu klasy WMS, obsługująca kody kreskowe i kody 2D, jednakże nie posiadająca własnej bazy danych (wykorzystująca w pełni bazę danych ERP). Jest “nakładką procesową” na nadrzędny system ERP, a nie niezależnym narzędziem. Agilero WES jest najbardziej optymalnym kosztowo i operacyjnie wsparciem realizacji obsługi procesów magazynowych.

Kiedy WES jest lepszy od WMS?

Jest systemem wykonawczym ściśle zintegrowanym z system ERP
Można go wdrażać fragmentami, np. uruchomić tylko dla jednego wybranego procesu, który ma największy potencjał optymalizacyjny.
Jest dostosowany do realizacji wybranych procesów (tailor made).
Efekty pojawiają się szybciej niż w przypadku wdrożenia WMS.
Wyłączenie systemu WES nie powoduje zatrzymania realnego procesu, który obsługiwał.
Nie dotyczy tylko procesów magazynowych, ale także produkcyjnych, konfekcjonowania czy co-packingu.
Wykorzystywany w systemie WES framework Agilero umożliwia budowanie dedykowanych aplikacji np: etykietowanie klienckie, produkcyjne.

Kiedy wdrożenie systemu WES jest najkorzystniejsze?

Kiedy bardziej zależy Ci na osiągnięciu szybkich efektów, niż gruntownej, systemowej zmianie procesów magazynowych lub produkcyjnych w firmie.
Kiedy chcesz podnieść wydajność w wybranym, kluczowym dla Twojej firmy procesie.
Kiedy dokładnie wiesz, jaką specyficzną funkcję w wybranym procesie chcesz zrealizować.
Kiedy ważne jest bezpieczeństwo przepływu informacji i nie chcesz powielać baz danych.
ikona szybkie efekty
Szybkie osiągnięcie oczekiwanych efektów
ikona skrojony dla konkretnego procesu
Skrojony dla konkretnego procesu
ikona intuicyjność obsługi
Intuicyjność obsługi
ikona krótkie ROI
Krótkie ROI
ikona szybki czas wdrożenia
Szybki czas wdrożenia
ikona koszty rozłożone w czasie (wdrażanie cząstkowe)
Koszty rozłożone w czasie (wdrażanie cząstkowe)

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami