System Agilero WES

Agilero WES jest unikatowym rozwiązaniem klasy Warehouse Execution System. To aplikacja działająca analogicznie do systemu klasy WMS, będąca jednak “nakładką procesową” na nadrzędny system ERP, a nie niezależnym narzędziem. Agilero WES jest najbardziej optymalnym kosztowo i operacyjnie wsparciem realizacji obsługi procesów magazynowych.

W czym WES jest lepszy od WMS?

Jest dodatkiem (nakładką) do systemu ERP, a nie niezależnym systemem.
Można go wdrażać fragmentami, np. uruchomić tylko dla jednego wybranego procesu, który ma największy potencjał optymalizacyjny.
Jest zaprojektowany dla konkretnego procesu (tailor made).
Efekty pojawiają się szybciej niż w przypadku wdrożenia WMS.
Wyłączenie systemu WES nie powoduje zatrzymania realnego procesu, który obsługiwał.
Nie dotyczy tylko procesów magazynowych, ale także produkcji, konfekcji czy co-packingu.

Kiedy wdrożenie systemu WES jest najkorzystniejsze?

Kiedy bardziej zależy Ci na osiągnięciu szybkich efektów, niż gruntownej, systemowej zmianie procesów logistycznych w firmie.
Kiedy chcesz podnieść wydajność w wybranym, kluczowym dla Twojej formy procesie.
Kiedy dokładnie wiesz, jaką specyficzną funkcję w wybranym procesie chcesz zrealizować.
Szybkie osiągnięcie oczekiwanych efektów
Skrojony dla konkretnego procesu
Intuicyjność obsługi
Krótkie ROI
Szybki czas wdrożenia
Koszty rozłożone w czasie (wdrażanie cząstkowe)