System Agilero WMS

Agilero WMS to nowoczesne rozwiązanie klasy Warehouse Management System. Znacząco wyróżnia się spośród innych systemów na rynku unikatową filozofią wdrożenia, która polega na wyjściowym określeniu celów biznesowych, a następnie optymalizacji procesów operacyjnych. Dopiero na tej podstawie projektujemy i wdrażamy system dostosowany do potrzeb konkretnej firmy, który przynosi realne bo mierzalne korzyści. Agilero WMS gwarantuje pełne wsparcie wszystkich procesów magazynowych na poziomie operacyjnym i zarządczym.

Funkcjonalności:

Funkcjonalności Agilero WMS w wersji podstawowej:

Procesy wejścia
Procesy wyjścia
Procesy wewnętrzne
Podprocesy
Procesy informacyjne
Inwentaryzacja
Analizy i raporty
Wydruki etykiet

Cechy systemu WMS:

Śledzenie parametrów stanów magazynowych (data ważności, numer partii, numer serii, cechy dodatkowe, inne).
Zarządzanie lokalizacjami:

➔ przypisywanie lokalizacji do stref,

➔ określanie parametrów lokalizacji.

Zarządzanie towarami:

➔ przypisywanie wielu kodów dla jednego towaru,

➔ przypisywanie cech dodatkowych (np. gabaryty, konieczność śledzenia daty ważności).

Definiowanie typów nośników wysyłkowych i wewnętrznych (paleta, paczka, list itp.).
Powiadomienia mail/sms dla zdefiniowanych zdarzeń (np. mail z rozbieżnościami w dostawie, informacja o brakach w kompletacji).
Tryby pracy:

➔ nakazowy,

➔ decyzyjny,

➔ mieszany.

Korzyści:

Zorientowany na cel biznesowy

Agilero WMS jest narzędziem do realizacji wyznaczonego na początku prac celu biznesowego.

Wymierne efekty

Przed wdrożeniem obliczamy ROI dla Twojej firmy, szacujemy KPI i monitorujemy ich osiąganie.

Bez ukrytych kosztów wdrożenia

Nie czekają Cię żadne dodatkowe koszty, czy to zakupu licencji, czy opłat za korzystanie z baz danych.

Działa offline

System działa sprawnie i bezpiecznie niezależnie od wahań dostępu do sieci.

Stała opieka

To nie tylko serwisowanie, ale i stały konsulting logistyczny oraz nieustanne rozwijanie systemu.

Interim management

Przydzielony Project Manager, który nadzoruje wszystkie zmiany w Twojej firmie przez cały okres wdrożenia.

Zakres usługi:

Zakres podstawowy:

Quick Check & Business Case
Projekt Optymalnych Procesów
Layout magazynu
Koncepcja i architektura systemu Agilero (WMS Standard, WMS dedykowany, WES, inne)
Wdrożenie systemu Agilero
Integracja z systemem nadrzędnym (ERP)
Integracja z systemami wspierającymi(kurierzy, e-commerce, inne)
Szkolenia pracowników
Support IT (serwis i utrzymanie)

Usługi dodatkowe:

Planowanie szczegółowe (po opracowaniu koncepcji layoutu)
Dedykowane aplikacje Agilero
Project Management / Interim Management
Wsparcie w doborze rozwiązań automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, QR, RFID, automatyka)
Quick Check cykliczny i audyt powdrożeniowy
Rozwój i rozbudowa systemu zgodnie z potrzebami klienta