System Agilero WMS

System Agilero WMS to nowoczesne rozwiązanie klasy Warehouse Management System. Znacząco wyróżnia się spośród innych systemów na rynku unikatową filozofią wdrożenia, która polega na wyjściowym określeniu celów biznesowych, a następnie optymalizacji procesów operacyjnych. Dopiero na tej podstawie konfigurujemy i wdrażamy system magazynowy dostosowany do potrzeb konkretnej firmy, który przynosi realne – bo mierzalne – korzyści. Agilero WMS gwarantuje pełne wsparcie wszystkich procesów magazynowych na poziomie operacyjnym i zarządczym.

Funkcjonalności Agilero WMS:

Procesy wejścia
Procesy wyjścia
Podprocesy
Procesy wewnętrzne
Symulator Pick by Light
Procesy informacyjne
Inwentaryzacja
Analizy i raporty
Wydruki etykiet
Integracje: systemy ERP, systemy kurierskie, automatyka magazynowa

Cechy systemu WMS:

Śledzenie parametrów stanów magazynowych (data ważności, numer partii, numer serii, cechy dodatkowe, inne).
Zarządzanie lokalizacjami:

➔ przypisywanie lokalizacji do stref,

➔ określanie parametrów lokalizacji.

Zarządzanie towarami:

➔ przypisywanie wielu kodów dla jednego towaru,

➔ przypisywanie cech dodatkowych (np. gabaryty, konieczność śledzenia daty ważności).

Zarządzanie algorytmami:

➔ zatowarowania,

➔ kompletacji.

Definiowanie typów nośników wysyłkowych i wewnętrznych (paleta, paczka, list itp.).
Powiadomienia mail/sms dla zdefiniowanych zdarzeń (np. mail z rozbieżnościami w dostawie, informacja o brakach w kompletacji).
Tryby pracy:

➔ nakazowy,

➔ decyzyjny,

➔ mieszany.

Korzyści wdrożenia:

ikona orientacja na cel biznesowy
Zorientowany na cel biznesowy

Agilero WMS jest narzędziem do realizacji wyznaczonego na początku prac celu biznesowego.

ikona wymierne efekty, ROI, KPI
Wymierne efekty

Przed wdrożeniem obliczamy ROI dla Twojej firmy, szacujemy KPI i monitorujemy ich osiąganie.

ikona brak ukrytych kosztów wdrożenia
Bez ukrytych kosztów wdrożenia

Nie czekają Cię żadne dodatkowe koszty, czy to zakupu licencji, czy opłat za korzystanie z baz danych.

ikona stały konsulting logistyczny
Stała opieka

To nie tylko serwisowanie, ale i stały konsulting logistyczny oraz nieustanne rozwijanie systemu.

ikona interim management
Interim management

Przydzielony Project Manager, który nadzoruje wszystkie zmiany w Twojej firmie przez cały okres wdrożenia systemu zarządzania magazynem.

Usługi dodatkowe:

Support IT (serwis i utrzymanie)
Planowanie szczegółowe (po opracowaniu koncepcji layoutu)
Wsparcie w doborze rozwiązań automatycznej identyfikacji w magazynie (kody kreskowe, QR, RFID, automatyka)
Project Management / Interim Management
Quick Check cykliczny i audyt powdrożeniowy
Rozwój i rozbudowa systemu zgodnie z potrzebami klienta
Dedykowane aplikacje Agilero

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami