20% większawydajność pracy magazynuz Agilero WMS

Klient

Amex to importer i dystrybutor artykułów biurowo-szkolnych, obecny na europejskim rynku od 1982 r. W ofercie Amex znajduje się prawie 6 tys. produktów, a firma obsługuje niemal 3 tys. stałych klientów poprzez różne kanały dystrybucji: e-commerce, hurtownie, rynki zagraniczne, grupy zakupowe, biuro-serwisy oraz sieci handlowe.

#artbiurowe #papiernicze #artdekoracyjne #produkcja #handel #grupakapitalowa
Agilero wspiera Amex nieprzerwanie od 2009 r.

Potrzeba / wyzwanie

Wyjściową potrzebą biznesową Amex było usprawnienie logistyki i ograniczenie kosztów realizacji procesów logistycznych w celu zwiększenia marży operacyjnej. Podjęto również decyzję o wymianie dotychczasowego systemu WMS, który nie nadążał za potrzebami rozwojowymi firmy.

Po wdrożeniu system Agilero WMS był wielokrotnie rozwijany o nowe funkcjonalności i dostosowywany do zmieniającego się profilu działalności firmy – przede wszystkim ze względu na rozwój produkcji własnej oraz uruchomienie nowych kanałów sprzedaży.

Wdrożone rozwiązania

Audyt magazynu
Optymalizacja procesów magazynowych
System Agilero WMS

Implementacja u Klienta

Audyt procesów magazynowych

 • ocena efektywności i jakości procesów magazynowych według stref funkcjonalnych
 • analiza techniczna – krytyczna ocena istniejących procesów na wszystkich etapach przemieszczenia towaru w magazynie
 • analiza ryzyk wynikających z założonej roadmapy wdrażania zmian

Weryfikacja projektów hali magazynowej i szczegółowe rekomendacje dotyczące infrastruktury

Wdrożenie systemu Agilero WMS

 • integracja z systemem Simple ERP
 • umożliwienie kompletacji typu MOP, Batch i Zone (kluczowe znaczenie dla wydajności spowodowane znacznym wzrostem liczby zleceń z jedną sztuką, kompletacja towarów o dużych gabarytach)
 • integracja z systemami kurierskimi – automatyczne nadawanie wysyłek, wydruki etykiet kurierskich
 • aktualna informacja o stanach magazynowych i przepływie towaru
 • zarządzanie zadaniami pracowników i ustalanie priorytetów w czasie rzeczywistym

Rozwój systemu Agilero WMS

 • obsługa nowych procesów wdrażanych wraz z rozwojem Amex
 • zwiększenie automatyzacji i kontroli nad istniejącymi procesami magazynowymi

Efekty wdrożenia w Amexie

redukcja zatrudnienia w magazynie
10 % krótszy czas realizacji pojedynczego zlecenia wydania
większa wydajność pracy
redukcja kosztów obsługi procesów magazynowych, eliminacja błędów
wymiana systemu WMS niezauważalna z punktu widzenia działu handlowego

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl