20% większawydajność pracy magazynuz Agilero WMS

Klient

Amex to importer i dystrybutor artykułów biurowo-szkolnych, obecny na europejskim rynku od 1982 r. W ofercie Amex znajduje się prawie 6 tys. produktów, a firma obsługuje niemal 3 tys. stałych klientów poprzez różne kanały dystrybucji: e-commerce, hurtownie, rynki zagraniczne, grupy zakupowe, biuro-serwisy oraz sieci handlowe.

#artbiurowe #papiernicze #artdekoracyjne #produkcja #handel #grupakapitalowa
Agilero wspiera Amex nieprzerwanie od 2009 r.

Potrzeba / wyzwanie

Wyjściową potrzebą biznesową Amex było usprawnienie logistyki i ograniczenie kosztów realizacji procesów logistycznych w celu zwiększenia marży operacyjnej. Podjęto również decyzję o wymianie dotychczasowego systemu WMS, który nie nadążał za potrzebami rozwojowymi firmy.

Po wdrożeniu system Agilero WMS był wielokrotnie rozwijany o nowe funkcjonalności i dostosowywany do zmieniającego się profilu działalności firmy – przede wszystkim ze względu na rozwój produkcji własnej oraz uruchomienie nowych kanałów sprzedaży.

Wdrożone rozwiązania

Audyt magazynu
Optymalizacja procesów magazynowych
System Agilero WMS

Implementacja u Klienta

Audyt procesów magazynowych

 • ocena efektywności i jakości procesów magazynowych według stref funkcjonalnych
 • analiza techniczna – krytyczna ocena istniejących procesów na wszystkich etapach przemieszczenia towaru w magazynie
 • analiza ryzyk wynikających z założonej roadmapy wdrażania zmian

Weryfikacja projektów hali magazynowej i szczegółowe rekomendacje dotyczące infrastruktury

Wdrożenie systemu Agilero WMS

 • integracja z systemem Simple ERP
 • umożliwienie kompletacji typu MOP, Batch i Zone (kluczowe znaczenie dla wydajności spowodowane znacznym wzrostem liczby zleceń z jedną sztuką, kompletacja towarów o dużych gabarytach)
 • integracja z systemami kurierskimi – automatyczne nadawanie wysyłek, wydruki etykiet kurierskich
 • aktualna informacja o stanach magazynowych i przepływie towaru
 • zarządzanie zadaniami pracowników i ustalanie priorytetów w czasie rzeczywistym

Rozwój systemu Agilero WMS

 • obsługa nowych procesów wdrażanych wraz z rozwojem Amex
 • zwiększenie automatyzacji i kontroli nad istniejącymi procesami magazynowymi

Efekty wdrożenia w Amexie

ikona redukcja 20%
redukcja zatrudnienia w magazynie
ikona szybkość procesów magazynowych
10 % krótszy czas realizacji pojedynczego zlecenia wydania
ikona wzrost 25%
większa wydajność pracy
ikona redukcja kosztów
redukcja kosztów obsługi procesów magazynowych, eliminacja błędów
ikona spełnione wymaganie
wymiana systemu WMS niezauważalna z punktu widzenia działu handlowego

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings