Inwentaryzacja Środków Trwałych.Rozwiązanie Agilerodostosowanedo potrzeb sieci Orbis.

Klient

Orbis S.A. należy do konsorcjum Accor – największej w Polsce i w Europie Wschodniej grupy inwestującej w nieruchomości hotelowe. Accor to 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie, w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Orbis S.A. jest właścicielem hoteli sygnowanych markami Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Etap.

#usługi #duża firma

Agilero wspiera Orbis od 2009 r.

Potrzeba / wyzwanie

W wyniku dynamicznego rozwoju sieci hoteli Orbis S.A. konieczna stała się poprawa kontroli nad środkami trwałymi rozmieszczonymi w powiększającej się sieci obiektów. Logika biznesowa zarządzania środkami trwałymi została określona w nadrzędnych systemach ERP (SUN oraz Profinn), funkcjonujących już w Orbis S.A., jednak proces inwentaryzacji wymagał usprawnienia oraz redukcji liczby błędów. Dodatkowe wyzwania wynikały ze specyfiki działalności Klienta i sposobu oznakowania środków trwałych, tj. niewielki rozmiar etykiety oraz brak możliwości jej przeklejenia. W 2020 r. podjęto decyzję o dostosowaniu wdrożonego rozwiązania do pracy w systemie Android.

Wdrożone rozwiązania

Agilero Inwentaryzacja Środków Trwałych

Implementacja u Klienta

Agilero Inwentaryzacja Środków Trwałych

 • aplikacja do inwentaryzacji środków trwałych na terminale przenośne, umożliwiająca pracę we wszystkich obiektach bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury
 • aplikacja stacjonarna pośrednicząca w wymianie danych pomiędzy aplikacją mobilną a systemami nadrzędnymi (SUN oraz Profinn)

Projekt i obsługa etykiety

 • projekt etykiety bazującej na kodzie kreskowym zgodnej z wymaganiami – niewielki rozmiar, brak możliwości odklejania i ponownego przeklejania na inny środek trwały
 • dostarczenie mobilnych drukarek kodów kreskowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Rekomendacja i dostarczenie terminali mobilnych

Dostosowania modułu Inwentaryzacji Środków Trwałych zgodnie z rozwojem potrzeb Klienta

 • poszerzenie standardowej inwentaryzacji o specyficzne dla Orbis cechy środków trwałych
 • obsługa istniejących i nowych kodów środków trwałych
 • wydruk nowej etykiety na miejscu, w trakcie inwentaryzacji
 • umożliwienie importu danych również ze starych/ nieobsługiwanych formatów plików sprzed 2010 r.
 • dostosowanie rozwiązania do obsługi na urządzeniach mobilnych z systemem Android i integracja terminala mobilnego z aktualnie działającą drukarką kodów kreskowych przez bluetooth

Obsługa powdrożeniowa – serwis & hotline, rozwój systemu.

Efekty wdrożenia w Grupie Orbis

ikona wydolność procesów magazynowych
obiektów obsługiwanych przez Agilero Inwentaryzacja
ikona skrócenie czasu inwentaryzacji
skrócenie czasu inwentaryzacji w obiekcie
ikona System Android
obsługa na urządzeniach mobilnych z systemem Android
ikona wydolność procesów magazynowych
środków trwałych oznakowanych kodami kreskowymi – do 700 środków w jednym obiekcie
ikona wymiana danych w systemie WMS
automatyzacja inwentaryzacji środków trwałych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings