Inwentaryzacja Środków Trwałych.Rozwiązanie Agilerodostosowanedo potrzeb sieci Orbis.

Klient

Orbis S.A. należy do konsorcjum Accor – największej w Polsce i w Europie Wschodniej grupy inwestującej w nieruchomości hotelowe. Accor to 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie, w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Orbis S.A. jest właścicielem hoteli sygnowanych markami Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Etap.

#usługi #duża firma

Agilero wspiera Orbis od 2009 r.

Potrzeba / wyzwanie

W wyniku dynamicznego rozwoju sieci hoteli Orbis S.A. konieczna stała się poprawa kontroli nad środkami trwałymi rozmieszczonymi w powiększającej się sieci obiektów. Logika biznesowa zarządzania środkami trwałymi została określona w nadrzędnych systemach ERP (SUN oraz Profinn), funkcjonujących już w Orbis S.A., jednak proces inwentaryzacji wymagał usprawnienia oraz redukcji liczby błędów. Dodatkowe wyzwania wynikały ze specyfiki działalności Klienta i sposobu oznakowania środków trwałych, tj. niewielki rozmiar etykiety oraz brak możliwości jej przeklejenia. W 2020 r. podjęto decyzję o dostosowaniu wdrożonego rozwiązania do pracy w systemie Android.

Wdrożone rozwiązania

Agilero Inwentaryzacja Środków Trwałych

Implementacja u Klienta

Agilero Inwentaryzacja Środków Trwałych

 • aplikacja do inwentaryzacji środków trwałych na terminale przenośne, umożliwiająca pracę we wszystkich obiektach bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury
 • aplikacja stacjonarna pośrednicząca w wymianie danych pomiędzy aplikacją mobilną a systemami nadrzędnymi (SUN oraz Profinn)

Projekt i obsługa etykiety

 • projekt etykiety bazującej na kodzie kreskowym zgodnej z wymaganiami – niewielki rozmiar, brak możliwości odklejania i ponownego przeklejania na inny środek trwały
 • dostarczenie mobilnych drukarek kodów kreskowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Rekomendacja i dostarczenie terminali mobilnych

Dostosowania modułu Inwentaryzacji Środków Trwałych zgodnie z rozwojem potrzeb Klienta

 • poszerzenie standardowej inwentaryzacji o specyficzne dla Orbis cechy środków trwałych
 • obsługa istniejących i nowych kodów środków trwałych
 • wydruk nowej etykiety na miejscu, w trakcie inwentaryzacji
 • umożliwienie importu danych również ze starych/ nieobsługiwanych formatów plików sprzed 2010 r.
 • dostosowanie rozwiązania do obsługi na urządzeniach mobilnych z systemem Android i integracja terminala mobilnego z aktualnie działającą drukarką kodów kreskowych przez bluetooth

Obsługa powdrożeniowa – serwis & hotline, rozwój systemu.

Efekty wdrożenia w Grupie Orbis

obiektów obsługiwanych przez Agilero Inwentaryzacja
skrócenie czasu inwentaryzacji w obiekcie
obsługa na urządzeniach mobilnych z systemem Android
środków trwałych oznakowanych kodami kreskowymi – do 700 środków w jednym obiekcie
automatyzacja inwentaryzacji środków trwałych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl