Nextbike usprawnia logistykę magazynową

Klient

Firma Nextbike jest polskim oraz europejskim liderem i pionierem w dziedzinie bike sharingu. Firma oferuje kompleksowo zaprojektowane i zintegrowane z tradycyjną komunikacją publiczną systemy rowerów publicznych. Dzięki współpracy z samorządami i partnerami biznesowymi Nextbike tworzy i ciągle udoskonala największe i najpopularniejsze systemy rowerowe w Polsce. Rowery Nextbike spotkać można w ponad 60 miastach Polski.

#layout #bikesharing #MSP #WMS #audyt logistyczny

Agilero wspiera firmę Nextbike od 2022 r.

Nextbike logo

Potrzeba / wyzwanie

Gwałtowny rozwój biznesu wymusił konieczność zwiększenia zdolności operacyjnej Nextbike do obsługi sezonowych „picków” oraz zapewnienia większej efektywności procesów logistycznych w dłuższej perspektywie.

W ocenie Managementu Nextbike należało przebudować układ hali magazynowo – montażowej w celu optymalizacji przebiegu procesów i operacji wewnętrznych. Nextbike zdecydował się na wsparcie u zewnętrznego dostawcy usług konsultingowych w obszarze logistyki i łańcucha dostaw – Agilero sp. z o.o.. Celem nadrzędnym wsparcia było zaprojektowanie nowego layoutu przestrzeni magazynowej oraz zbudowanie roadmapy działań mających wesprzeć realizację celu biznesowego. Konsultant logistyczny przeprowadził  przegląd i ocenę procesów i organizacji pracy magazynu oraz działu serwisu i montażu, analizę zapotrzebowania na powierzchnię magazynową wraz z projektem nowego layotu tej przestrzeni.

Rekomendowane rozwiązania

Audyt logistyczny
Layout magazynu
Warsztat z kadrą menadżerską

Implementacja u Klienta

Audyt logistyczny

Przekrojowy przegląd i ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa w trzech kluczowych obszarach

 • logistyka magazynowa i przepływy: ocena efektywności i jakości wszystkich stref funkcjonalnych obiektu pod kątem:
 • procesów magazynowych
 • procesów montażu i serwisu
 • procesów recyklingu
 • organizacja pracy i komunikacja
 • ocena struktury kompetencji i ról w działach firmy oraz przepływu dokumentów i informacji
 • weryfikacja systemu wynagradzania i premiowania
 • identyfikacja sposobu raportowania managerskiego
 • systemy informatyczne – weryfikacja i ocena wykorzystywanych systemów IT (ERP, WMS, nakładki procesowe)
 • rekomendacje w zakresie:
 • rozwiązań procesowch, które ze względu na efektywność mogą zastąpić istniejące procesy
 • optymalizacji prac działu serwisu oraz montażu celem unifikacji kompetencji i wprowadzenia zastępowalności kompetencji
 • wprowadzenia systemu motywacyjnego opracowanego w oparciu o macierze RASCI i macierze kompetencji
 • zmian infrastruktury magazynu – systemy składowania i środki transportu wewnętrznego
 • systemów IT wspierających zarządzanie procesami magazynowymi

Layout magazynu

 • analiza danych logistycznych wraz z ekstrapolacją
 • weryfikacja obecnego layoutu hali oraz obszarów funkcjonalnych obiektu
 • zdefiniowanie możliwych zmian w zakresie:
 • sposobu składowania wyrobów gotowych (rowery) oraz komponentów i części zamiennych
 • sposobu realizacji poszczególnych procesów z podziałem na: magazynowe, serwisowe i montażowe
 • możliwych zmian osobowych w poszczególnych obszarach pod kątem kompetencji
 • wyliczenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową wraz z przebudową stref funkcjonalnych
 • graficzne przedstawienie przyszłego potoku towaru
 • wariantowy projekt layoutu magazynu
 • identyfikacja, opis, optymalizacja oraz graficzne przedstawienie nowych przepływów w hali montażowo – magazynowej

Zbudowanie roadmapy działań naprawczych – wykres Gantta

Warsztat managerski

 • omówienie wyników audytu, proponowanych zmian i harmonogramu ich wprowadzenia
 • Q&A session

Efekty wdrożenia w Nextbike

rekomendacje i kierunki zmian logistyki magazynowej ikona
rekomendacje i kierunki zmian logistyki magazynowej
ikona layout magazynu
projekt layoutu przestrzeni magazynowej
architektura systemów IT ikona
architektura systemów IT
ikona lista usprawnień w magazynie
roadmapa zmian

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings