System Agilero WES - standaryzacja i automatyzacja procesów magazynowych

Magazyn przygotowany na wdrożenie systemu Agilero WES

Klient

Fabryka Papieru Czerwonak, należąca do koncernu Cartaseta AG, jest producentem wysokiej jakości artykułów higieniczne. Od niemal 100 lat firma produkuje wyroby celulozowe: ręczniki i papier toaletowy, papier krepowy oraz czyściwa. Produkty FP Czerwonak dystrybuowane są wyłącznie pod markami obcymi.

#produkcja #MSP #etykietowanie
Agilero wspiera FP Czerwonak od 2020 r.

Potrzeba / wyzwanie

FP Czerwonak poszukiwała rozwiązania, które umożliwi zarządzanie magazynem wyrobów gotowych. Wdrożony system IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności) wymusił konieczność znakowania oraz śledzenia danych o wysyłanych artykułach do klientów zewnętrznych. Uruchomienie nowej, automatycznej maszyny papierniczej oraz powiększenie zaplecza magazynowego spowodowało zmianę organizacji pracy oraz konieczność wprowadzenia automatycznego  znakowania palet z wykorzystaniem aplikatora etykiet.

Celem wdrożenia było zapewnienie pełnej identyfikowalności produktów, zautomatyzowanie procesu przyjęcia do magazynu oraz raportowania przyjęć z produkcji, a także wysyłek do klientów zewnętrznych

Zarekomendowane rozwiązania

Audyt ekspercki
Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Audyt ekspercki

 • Weryfikacja ekonomicznej i procesowej zasadności wdrożenia systemu automatycznego znakowania palet
 • Porównanie możliwości wdrożenia technologii RFID, aplikatora etykiet oraz znakowania ręcznego palet z punktu widzenia efektywności oraz kosztów inwestycji
 • Wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji w wybrany system znakowania – ROI oraz zestawienie kosztów do korzyści

Projekt Optymalnych Procesów

 • Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • Zdefiniowanie szczegółowej listy procesów do wdrożenia w ramach systemu Agilero WES
 • Stworzenie opisu i map przebiegu procesów magazynowych wraz z obsługą wariantów i sytuacji wyjątkowych
 • Ostateczne potwierdzenie sposobu znakowania palet oraz metod przyjęcia z produkcji
 • Zdefiniowanie zakresu integracji systemów Agilero WES i Symfonia

System Agilero WES

 • Projekt w trakcie realizacji

Efekty wdrożenia FP Czerwonak

ikona tick
przyspieszenie procesu znakowania palet schodzących z produkcji wraz z raportowaniem
ikona tick
zmapowanie i optymalizacja przebiegów procesów magazynowych
ikona tick
automatyzacja obsługi procesów magazynowych
ikona tick
raportowanie i śledzenie danych o cechach wyrobów gotowych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl