Agilero WES – mobilne zarządzanie procesami magazynowymi

Klient

Fabryka Papieru Czerwonak, należąca do koncernu Cartaseta AG, jest producentem wysokiej jakości artykułów higieniczne. Od niemal 100 lat firma produkuje wyroby celulozowe: ręczniki i papier toaletowy, papier krepowy oraz czyściwa. Produkty FP Czerwonak dystrybuowane są wyłącznie pod markami obcymi.

#produkcja #MSP #etykietowanie
Agilero wspiera FP Czerwonak od 2020 r.
logo Fabryka Papieru Czerwonak

Potrzeba / wyzwanie

FP Czerwonak poszukiwała rozwiązania, które umożliwi zarządzanie magazynem wyrobów gotowych. Wdrożony system IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności) wymusił konieczność znakowania oraz śledzenia danych o wysyłanych artykułach do klientów zewnętrznych. Uruchomienie nowej, automatycznej maszyny papierniczej oraz powiększenie zaplecza magazynowego spowodowało zmianę organizacji pracy oraz konieczność wprowadzenia automatycznego  znakowania palet z wykorzystaniem aplikatora etykiet.

Celem wdrożenia było zapewnienie pełnej identyfikowalności produktów, zautomatyzowanie procesu przyjęcia do magazynu oraz raportowania przyjęć z produkcji, a także wysyłek do klientów zewnętrznych

Wdrożone rozwiązania

Audyt ekspercki
Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Audyt ekspercki

 • weryfikacja ekonomicznej i procesowej zasadności wdrożenia systemu automatycznego znakowania palet
 • porównanie możliwości wdrożenia technologii RFID, aplikatora etykiet oraz znakowania ręcznego palet z punktu widzenia efektywności oraz kosztów inwestycji
 • wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji w wybrany system znakowania – ROI oraz zestawienie kosztów do korzyści

Projekt Optymalnych Procesów

 • zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • zdefiniowanie szczegółowej listy procesów do wdrożenia w ramach systemu Agilero WES
 • stworzenie opisu i map przebiegu procesów magazynowych wraz z obsługą wariantów i sytuacji wyjątkowych
 • ostateczne potwierdzenie sposobu znakowania palet oraz metod przyjęcia z produkcji
 • zdefiniowanie zakresu integracji systemów Agilero WES i Symfonia

System Agilero WES

 • automatyzacja i standaryzacja obsługi procesów magazynowych w obszarze wyrobów gotowych i surowców
 • automatyczne oraz manualne znakowanie palet schodzących z produkcji etykietą paletową – traceability wyrobów gotowych zgodne ze standardem IFS
 • pełna identyfikowalność asortymentu przy jednoczesnej redukcji pomyłek
 • integracja z ERP Symfonia

Efekty wdrożenia FP Czerwonak

ikona skrócenie czasu
przyspieszenie procesu znakowania palet schodzących z produkcji wraz z raportowaniem
ikona wzrost w magazynie
zmapowanie i optymalizacja przebiegów procesów magazynowych
ikona wymiana danych w systemie WMS
automatyzacja obsługi procesów magazynowych
ikona wsparcie procesów magazynowych
raportowanie i śledzenie danych o cechach wyrobów gotowych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings