Magazyn przygotowany na wdrożenie systemu Agilero WES

Klient

Fabryka Papieru Czerwonak, należąca do koncernu Cartaseta AG, jest producentem wysokiej jakości artykułów higieniczne. Od niemal 100 lat firma produkuje wyroby celulozowe: ręczniki i papier toaletowy, papier krepowy oraz czyściwa. Produkty FP Czerwonak dystrybuowane są wyłącznie pod markami obcymi.

#produkcja #MSP #etykietowanie
Agilero wspiera FP Czerwonak od 2020 r.
logo Fabryka Papieru Czerwonak

Potrzeba / wyzwanie

FP Czerwonak poszukiwała rozwiązania, które umożliwi zarządzanie magazynem wyrobów gotowych. Wdrożony system IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności) wymusił konieczność znakowania oraz śledzenia danych o wysyłanych artykułach do klientów zewnętrznych. Uruchomienie nowej, automatycznej maszyny papierniczej oraz powiększenie zaplecza magazynowego spowodowało zmianę organizacji pracy oraz konieczność wprowadzenia automatycznego  znakowania palet z wykorzystaniem aplikatora etykiet.

Celem wdrożenia było zapewnienie pełnej identyfikowalności produktów, zautomatyzowanie procesu przyjęcia do magazynu oraz raportowania przyjęć z produkcji, a także wysyłek do klientów zewnętrznych

Wdrożone rozwiązania

Audyt ekspercki
Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Audyt ekspercki

 • weryfikacja ekonomicznej i procesowej zasadności wdrożenia systemu automatycznego znakowania palet
 • porównanie możliwości wdrożenia technologii RFID, aplikatora etykiet oraz znakowania ręcznego palet z punktu widzenia efektywności oraz kosztów inwestycji
 • wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji w wybrany system znakowania – ROI oraz zestawienie kosztów do korzyści

Projekt Optymalnych Procesów

 • zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • zdefiniowanie szczegółowej listy procesów do wdrożenia w ramach systemu Agilero WES
 • stworzenie opisu i map przebiegu procesów magazynowych wraz z obsługą wariantów i sytuacji wyjątkowych
 • ostateczne potwierdzenie sposobu znakowania palet oraz metod przyjęcia z produkcji
 • zdefiniowanie zakresu integracji systemów Agilero WES i Symfonia

System Agilero WES

 • projekt w trakcie realizacji

Efekty wdrożenia FP Czerwonak

przyspieszenie procesu znakowania palet schodzących z produkcji wraz z raportowaniem
zmapowanie i optymalizacja przebiegów procesów magazynowych
automatyzacja obsługi procesów magazynowych
raportowanie i śledzenie danych o cechach wyrobów gotowych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl