Automatyzacja procesu kompletacji

poprzez ważenie

Kiedy procesy wydania lub co-packingu dotyczą kompletacji drobnych powtarzalnych elementów, ich przeliczanie może być pracochłonne i czasochłonne.  Wdrożenie pojedynczego procesu kompletacji przez ważenie jest sposobem na usprawnienie i automatyzację czynności związanych z poprawną kompletacją.

Proces Agilero kompletacja przez ważenie został zaprojektowany pod kątem usprawnienia w magazynie przeliczania detali (normaliów) wchodzących w skład jednego zestawu lub zlecenia wytworzenia zestawów: śrubek, podkładek, zaślepek itp.

Korzyści z automatyzacji procesu kompletacji poprzez ważenie

ikona redukcja kosztów
Skrócenie czasu przeliczania sztuk detali potrzebnych do skompletowania zestawu
ikona automatyzacja i wzrost
Wzrost wydajności kompletacji
ikona automatyzacja procesu
Automatyzacja raportowania realizacji w systemie ERP
ikona redukcja
Redukcja zatrudnienia na stanowiskach kompletacji/pakowania

W jaki sposób możesz zautomatyzować w magazynie proces kompletacji z wykorzystaniem wag?

Kompletacja przez ważenie odbywa się na podstawie danych o strukturze zestawu, zawartych w zleceniu produkcyjnym/zleceniu montażu oraz informacji na temat wagi jednostkowej komponentu. Dane o zleceniu pobierane są za pośrednictwem interfejsu wymiany danych z systemu ERP (np. IFS, SAP).

Proces realizowany jest na stanowisku kompletacyjnym wyposażonym w monitor dotykowy, skaner klawiaturowy oraz wagę elektroniczną.

Zatwierdzenie zakończenia pomiaru (kompletacji komponentu) automatycznie zatwierdza pobranie komponentu i wydruk etykiety wyrobu, jednocześnie zlecenie zostaje zamknięte i zaraportowane w systemie ERP.

Czy to rozwiązanie dla mojej firmy? Zapytaj naszego konsultanta

Kiedy warto wdrożyć automatyczną kompletację poprzez ważenie?

  • Kiedy realizujesz procesy produkcyjne, co-packingowe lub kompletacyjne małych powtarzalnych elementów
  • Liczenie komponentów zlecenia jest uciążliwe: czaso- i pracochłonne
  • Sposób aktualnego raportowania skompletowanych zestawów odbywa się w sposób manualny lub półautomatyczny
  • Chcesz maksymalnie uprościć i przyspieszyć procesy kompletacji sztukowej
  • Chcesz aby pracownicy operacyjni w magazynie lub na produkcji byli bardziej efektywni i dokładni

Dedykowane dla: #produkcja  #MSP #korporacje

kompletacja przez ważenie

Zobacz efekty wdrożenia rozwiązania Agilero u naszych Klientów

Jesteś zainteresowany ofertą lub potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.