80% mniej pomyłek dzięki wdrożeniu system Agilero WES

Klient

Grupa ZPAS to firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania w zakresie teleinformatyki, energetyki i automatyki jak: obudowy teleinformatyczne i energetyczne oraz rozwiązania sieciowe. ZPAS to ponad 35 000 tys. m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej umiejscowionej w czterech lokalizacjach.

#produkcja #grupakapitałowa #dystrybucja #MSP #WES

Agilero wspiera ZPAS od 2011 r.

ZPAS logo

Potrzeba / wyzwanie

Zarząd ZPAS podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w obszarze logistyki magazynowej i produkcyjnej. Zakładane zmiany dotyczyć miały obszarów przepływów towarowych oraz wspierających je procesów magazynowych, infrastruktury magazynowej, transportu i dystrybucji a także wybranych obszarów produkcji. Dodatkowo ZPAS potrzebował wsparcia w zakresie propozycji zmian struktury organizacyjnej operacyjnych działów logistyki i produkcji, optymalizacji współpracy działów handlowego, logistyki oraz produkcji, a także optymalizacji przestrzeni magazynowej i doborze nowych systemów składowania.

W kolejnym etapie Klient oczekiwał automatyzacji procesów logistyki magazynowej i produkcyjnej poprzez wdrożenie systemu magazynowego dostosowanego do zoptymalizowanych procesów przy jednoczesnym dopasowaniu do istniejącej architektury systemów IT.

Celem wprowadzenia zmian w logistyce magazynowej i produkcyjnej ZPAS było zwiększenie efektywności procesowej przy jednoczesnej redukcji błędów.

Wdrożone rozwiązania

Audyt logistyczny
Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Audyt Logistyczny

 • ogólna ocena efektywności logistyki
  • ocena i wymagania infrastruktury i geografii
  • ocena transportu i dystrybucji
  • ocena obiegu informacji (w tym IT)
 • rekomendacje w zakresie:
  • przebiegu i optymalizacji procesów magazynowych z podziałem na poszczególne magazyny fizyczne à mapy procesów
  • zmian w strukturze organizacyjnej
  • transportu i dystrybucji
  • infrastruktury i geografii magazynu
  • koncepcji zmian w automatyzacji procesów z wykorzystaniem systemu Agilero WES

Projekt Optymalnych Procesów

 • zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • zdefiniowanie zakresu wsparcia procesów magazynowych przez system Agilero WES
 • zdefiniowanie listy procesów oraz ich przebiegów w Agilero WES
 • koncepcja integracji wewnętrznych systemów IT – system ERP Baan LN, systemów kurierskich oraz systemu Agilero WES

System Agilero WES

 • wdrożenie systemu Agilero WES zgodne z wymaganiami biznesowymi z ZPAS Group
 • automatyzacja procesów magazynowych
 • automatyzacja wymiany dokumentów i informacji pomiędzy systemem Baan LN i Agilero WES
 • minimalizacja pomyłek w wysyłkach przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracowników magazynu.

Obsługa powdrożeniowa – rozwój systemu, serwis & hotline

Efekty wdrożenia w ZPAS GROUP

ikona redukcja
Zmniejszenie liczby pomyłek w wydaniach z magazynu
ikona wzrost
Zwiększenie wydajności pracowników
ikona redukcja
Skrócenie czasu inwentaryzacji
ikona projekt magazynu
Projekt magazynu dopasowany do dostępnej przestrzeni oraz wymagań biznesowych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl