80% mniej pomyłek dzięki wdrożeniu system Agilero WES

Klient

Grupa ZPAS to firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania w zakresie teleinformatyki, energetyki i automatyki jak: obudowy teleinformatyczne i energetyczne oraz rozwiązania sieciowe. ZPAS to ponad 35 000 tys. m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej umiejscowionej w czterech lokalizacjach.

#produkcja #grupakapitałowa #dystrybucja #MSP #WES

Agilero wspiera ZPAS od 2011 r.

Potrzeba / wyzwanie

Zarząd ZPAS podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w obszarze logistyki magazynowej i produkcyjnej. Zakładane zmiany dotyczyć miały obszarów przepływów towarowych oraz wspierających je procesów magazynowych, infrastruktury magazynowej, transportu i dystrybucji a także wybranych obszarów produkcji. Dodatkowo ZPAS potrzebował wsparcia w zakresie propozycji zmian struktury organizacyjnej operacyjnych działów logistyki i produkcji, optymalizacji współpracy działów handlowego, logistyki oraz produkcji, a także optymalizacji przestrzeni magazynowej i doborze nowych systemów składowania.

W kolejnym etapie Klient oczekiwał automatyzacji procesów logistyki magazynowej i produkcyjnej poprzez wdrożenie systemu magazynowego dostosowanego do zoptymalizowanych procesów przy jednoczesnym dopasowaniu do istniejącej architektury systemów IT.

Celem wprowadzenia zmian w logistyce magazynowej i produkcyjnej ZPAS było zwiększenie efektywności procesowej przy jednoczesnej redukcji błędów.

Wdrożone rozwiązania

Audyt logistyczny
Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Audyt Logistyczny

 • ogólna ocena efektywności logistyki
  • ocena i wymagania infrastruktury i geografii
  • ocena transportu i dystrybucji
  • ocena obiegu informacji (w tym IT)
 • rekomendacje w zakresie:
  • przebiegu i optymalizacji procesów magazynowych z podziałem na poszczególne magazyny fizyczne à mapy procesów
  • zmian w strukturze organizacyjnej
  • transportu i dystrybucji
  • infrastruktury i geografii magazynu
  • koncepcji zmian w automatyzacji procesów z wykorzystaniem systemu Agilero WES

Projekt Optymalnych Procesów

 • zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • zdefiniowanie zakresu wsparcia procesów magazynowych przez system Agilero WES
 • zdefiniowanie listy procesów oraz ich przebiegów w Agilero WES
 • koncepcja integracji wewnętrznych systemów IT – system ERP Baan LN, systemów kurierskich oraz systemu Agilero WES

System Agilero WES

 • wdrożenie systemu Agilero WES zgodne z wymaganiami biznesowymi z ZPAS Group
 • automatyzacja procesów magazynowych
 • automatyzacja wymiany dokumentów i informacji pomiędzy systemem Baan LN i Agilero WES
 • minimalizacja pomyłek w wysyłkach przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracowników magazynu.

Obsługa powdrożeniowa – rozwój systemu, serwis & hotline

Efekty wdrożenia w ZPAS GROUP

Zmniejszenie liczby pomyłek w wydaniach z magazynu
Zwiększenie wydajności pracowników
Skrócenie czasu inwentaryzacji
Projekt magazynu dopasowany do dostępnej przestrzeni oraz wymagań biznesowych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl