80% mniej pomyłek dzięki wdrożeniu system Agilero WES

Klient

Grupa ZPAS to firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania w zakresie teleinformatyki, energetyki i automatyki jak: obudowy teleinformatyczne i energetyczne oraz rozwiązania sieciowe. ZPAS to ponad 35 000 tys. m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej umiejscowionej w czterech lokalizacjach.

#produkcja #grupakapitałowa #dystrybucja #MSP #WES

Agilero wspiera ZPAS od 2011 r.

ZPAS logo

Potrzeba / wyzwanie

Zarząd ZPAS podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w obszarze logistyki magazynowej i produkcyjnej. Zakładane zmiany dotyczyć miały obszarów przepływów towarowych oraz wspierających je procesów magazynowych, infrastruktury magazynowej, transportu i dystrybucji a także wybranych obszarów produkcji. Dodatkowo ZPAS potrzebował wsparcia w zakresie propozycji zmian struktury organizacyjnej operacyjnych działów logistyki i produkcji, optymalizacji współpracy działów handlowego, logistyki oraz produkcji, a także optymalizacji przestrzeni magazynowej i doborze nowych systemów składowania.

W kolejnym etapie Klient oczekiwał automatyzacji procesów logistyki magazynowej i produkcyjnej poprzez wdrożenie systemu magazynowego dostosowanego do zoptymalizowanych procesów przy jednoczesnym dopasowaniu do istniejącej architektury systemów IT.

Celem wprowadzenia zmian w logistyce magazynowej i produkcyjnej ZPAS było zwiększenie efektywności procesowej przy jednoczesnej redukcji błędów.

Wdrożone rozwiązania

Audyt logistyczny
Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Audyt Logistyczny

 • ogólna ocena efektywności logistyki
  • ocena i wymagania infrastruktury i geografii
  • ocena transportu i dystrybucji
  • ocena obiegu informacji (w tym IT)
 • rekomendacje w zakresie:
  • przebiegu i optymalizacji procesów magazynowych z podziałem na poszczególne magazyny fizyczne à mapy procesów
  • zmian w strukturze organizacyjnej
  • transportu i dystrybucji
  • infrastruktury i geografii magazynu
  • koncepcji zmian w automatyzacji procesów z wykorzystaniem systemu Agilero WES

Projekt Optymalnych Procesów

 • zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • zdefiniowanie zakresu wsparcia procesów magazynowych przez system Agilero WES
 • zdefiniowanie listy procesów oraz ich przebiegów w Agilero WES
 • koncepcja integracji wewnętrznych systemów IT – system ERP Baan LN, systemów kurierskich oraz systemu Agilero WES

System Agilero WES

 • wdrożenie systemu Agilero WES zgodne z wymaganiami biznesowymi z ZPAS Group
 • automatyzacja procesów magazynowych
 • automatyzacja wymiany dokumentów i informacji pomiędzy systemem Baan LN i Agilero WES
 • minimalizacja pomyłek w wysyłkach przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracowników magazynu.

Obsługa powdrożeniowa – rozwój systemu, serwis & hotline

Efekty wdrożenia w ZPAS GROUP

ikona redukcja
Zmniejszenie liczby pomyłek w wydaniach z magazynu
ikona wzrost
Zwiększenie wydajności pracowników
ikona skrócenie czasu inwentaryzacji
Skrócenie czasu inwentaryzacji
ikona projekt magazynu
Projekt magazynu dopasowany do dostępnej przestrzeni oraz wymagań biznesowych

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings