Napoje alkoholowe pod ścisłą kontrolą

Śledzenie partii produkcyjnych w branży napojów alkoholowych

Photo by Hermes Rivera on Unsplash

Teoretycznie zarządzanie magazynem w każdej branży powinno być podobne. Określone procesy i procedury, odpowiednia geografia magazynu, czy też adekwatna liczba pracowników wpływają na wydajność (bądź jej brak) i mogą mieć zastosowanie zarówno w firmie meblarskiej, jak i spożywczej, czy papierniczej. Są jednak branże, których specyficzna sytuacja prawna, ekonomiczna czy społeczna sprawia, że szukają partnerów, którzy mają już odpowiednie doświadczenie i nie będą musieli zapoznawać się z poszczególnymi aspektami w trakcie współpracy. Inni szukają konsultantów, którzy pracowali już z firmami międzynarodowymi, bądź korporacjami i znają specyfikę takiej pracy – m.in. drogę akceptacji decyzji i wyników prac, czy konieczność uwzględnienia ogólnoorganizacyjnych wymogów. Wachlarz doświadczeń konsultantów Agilero jest bardzo szeroki, dlatego postanowiliśmy w kolejnych wpisach trochę przybliżyć nasze projekty i ich efekty.

Zaczynamy od branży o dużej wrażliwości prawno-społecznej – branży alkoholowej. Mieliśmy przyjemność współpracować, budować doświadczenie oraz wiedzę branżową w projektach dotyczących magazynów takich marek jak Wyborowa, Van Pur, Polmos Józefów, Akwawit-Polmos, Diageo, Żywiec, Warka czy Sobieski.

Podstawą wielu naszych projektów w tej branży było rozumienie specyfiki działania branż akcyzowych. To branże, w których obrót towarem jest regulowany nie tylko efektywnością lub dobrym pomysłem, ale w dużej mierze jest ściśle określony przepisami prawnymi. Akcyza zapłacona, nie zapłacona, zawieszona. Brzmi podobnie, ale potem okazuje się, ze ten sam towar (fizycznie) podlega różnym regułom w zależności od jego akcyzowego statusu. Innym ważnym elementem jest całkowite spełnienie wymogu dyrektywy UE o śledzeniu partii produkcyjnych produktów spożywczych. Mamy świadomość jak istotny jest ten warunek dla wielu firm, szczególnie działających na rynkach międzynarodowych, bądź funkcjonujących w grupach (wykorzystywany również do wewnętrznego śledzenia przepływu towarów pomiędzy poszczególnymi rynkami). Realizacja tego ostatniego wymogu jest możliwa oczywiście za pomocą „zeszytu Pana Mietka”, niemniej takie rozwiązania odchodzą do lamusa jako nieefektywne i podatne na błędy ludzkie. Wiele firm decyduje się na automatyzację gromadzenia tego typu informacji, często połączoną z automatycznym raportowaniem produkcji. Z drugiej strony firmy często mają już wdrożone różnego typu oprogramowanie, z którego nie chcą lub nie mogą zrezygnować (koszty, wymóg centrali, wiele zaimplementowanych już procesów), a które niekoniecznie wspierają procesy wymagane do realizacji tego wymogu: znakowania wyrobów gotowych, rejestracji ruchów wewnętrznych, rejestracji wydań do poszczególnych odbiorców. Dlatego w większości przypadków takie wymagania realizujemy wykorzystując istniejący system informatyczny, integrując go z Agilero WMS (jeśli dotyczy magazynu) lub Agilero WES (produkcja i/lub magazyn).

Nierzadko pierwsze wdrożenie Agilero WES było dopiero początkiem współpracy (jak choćby z Akwawit-Polmos S.A.). Znaczna poprawa efektywności magazynu sprawia, że klienci chętnie sięgają po automatyzację kolejnych procesów, bądź ich porządkowanie (co dzięki elastycznemu podejściu jest łatwe). Rozbudowa systemu Agilero WES w Akwawit (poza znakowaniem i raportowaniem produkcji schodzących z linii rozlewniczych, śledzeniem i raportowaniem wydań do klientów) objęła m.in.: dostosowanie aplikacji do działania na urządzeniach Motorola Mc 9190, syntetyczne i szczegółowe raporty wejścia i wyjścia towarów, bieżących stanów magazynowych, modyfikację paneli operatorów, czy mechanizm eksportu danych tabelarycznych wykorzystywanych później przez dział logistyki i kontrolingu Akwawit.

Wdrożenia oprogramowania to jednak tylko część działań, jakie oferujemy i nie inaczej jest w branży producentów napojów alkoholowych. Tu także służymy naszymi kompetencjami w zakresie konsultingu, z czego skorzystała m.in. Destylarnia Sobieski. Firma rozważała inwestycję w system Track&Trace do rejestracji i śledzenia produkcji, a zrealizowany przez nas business case pozwolił na świadomą decyzję dotyczącą wyboru wdrożenia systemu znakowania, bądź całego rozwiązania do zarządzania magazynem w oparciu o ściśle wyliczone wskaźniki finansowe i z góry znany zwrot z inwestycji. Dodatkowo opracowane zostały główne założenia funkcjonalne realizujące wymagania stawiane przez klienta.

Inny projekt konsultingowy realizowaliśmy dla browaru Van Pur przygotowując specyfikację wymagań dla systemu wspierającego zarządzanie magazynem wyrobów gotowych (moduł WM SAP) oraz przygotowanie zapytania ofertowego na aplikatory i middleware do znakowania palet etykietą logistyczną.

Wśród efektów realizowanych przez nas projektów, często pojawiają się takie jak:

  • całkowite spełnienie wymogów dyrektywy UE.
  • automatyzacja procesów raportowania produkcji i procesów magazynowych
  • ścisła kontrola procesów w czasie rzeczywistym
  • minimalizacja błędów i pomyłek dzięki eliminacji papierowego obiegu dokumentów
  • wzrost wydajności pracy magazynu.

Więcej o naszej współpracy z producentami alkoholi możecie przeczytać tutaj:
https://www.agilero.pl/portfolio/spelnienie-wymogow-ue-w-akwawit-polmos/

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

Save settings
Cookies settings

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy