Agilero Awizacje – oszczędności dzięki optymalizacji pracy magazynu i kierowców

ciężarówki na autostradzie

Załadunek i rozładunek towaru to jeden z bardziej stresujących aspektów logistyki. Nierzadko wpływa na to spiętrzenie dostaw i odbiorów towarów przez kierowców, którzy podjeżdżając pod firmę w zbliżonym czasie generują kolejki i denerwują się, przekładając swój stres na pracowników magazynu. Równocześnie napięcie i nerwowość towarzyszą także osobom odpowiedzialnym za załadunek – jeśli w tym samym czasie przed rampami oczekuje wiele samochodów, nie jest trudno o pomyłkę, a w skrajnych przypadkach – nawet o wypadek. Jest to szczególnie frustrujące, jeśli taka sytuacja powtarza się często, a równocześnie kilka godzin później rampy są puste.

Agilero Awizacje – precyzyjne zarządzanie oknami czasowymi

Rozwiązaniem jest aplikacja do awizacji, czyli zarządzania oknami czasowymi w magazynach. Poprzez odpowiednie i precyzyjne planowanie załadunków i rozładunków przy poszczególnych dokach, Agilero Awizacje znacznie zwiększa efektywność współpracy na linii Załadowca – Przewoźnik. Właściciel magazynu ma możliwość lepszego planowania pracy magazynu, precyzyjnego kolejkowania wydań lub przyjęć, ustawiania realizacji zleceń w systemie WMS. Znając swój towar i możliwości osobowe, może najlepiej określić okna czasowe każdej z czynności, optymalizując pracę w ciągu całego dnia (8, 16, bądź 24h – w zależności od trybu pracy) i unikając spiętrzeń. Równocześnie realne korzyści z aplikacji odnosi także przewoźnik – skrócenie czasu oczekiwania pod magazynem (nierzadko długie godziny gotowości, które wg. badań opisanych w 2017 w Problemach Transportu i Logistyki zajmują ponad 15% czasu pracy kierowców), poprawa planowania transportów dla poszczególnych ciężarówek, spadek liczby pustych kilometrów.

Komunikacja na linii Załadowca – Przewoźnik odbywa się bezpośrednio poprzez aplikację. Właściciel magazynu rezerwuje i wskazuje dokładną datę i godzinę konkretnego okna czasowego dla wybranego przewoźnika. Informacja taka trafia do przewoźnika (zgodnie z ustaleniem – poprzez SMS, bądź mail), który potwierdza taka rezerwację lub odrzuca proponując inne okno czasowe. System działa oczywiście również w drugą stronę, tzn. przewoźnik, mając dostęp do okien czasowych załadowcy, sam może zarezerwować dla siebie konkretne okno czasowe i wybrać typ operacji (załadunek/rozładunek). Informacja o zarezerwowanym oknie czasowym trafi do Załadowcy. Obie strony mogą także – w razie potrzeby (zdarzenie losowe, awaria samochodu, wypadek na drodze, itp.) – łatwo zmienić zaplanowane okno, nadal unikając nagromadzenia czekających samochodów i wprowadzania chaosu.

Warto też zwrócić uwagę, że poprawa efektywności na linii Załadowca – Przewoźnik to także poprawa obsługi klienta, do którego dany towar ma trafić. Skrócenie czasu dostawy, możliwość bardziej precyzyjnego określenia czasu dostawy, wreszcie mniej błędów w zamówieniach to trudne do pominięcia zalety korzystania z Agilero Awizacje.

Wdrożenie

W ramach działań wdrożeniowych wspólnie z klientem definiujemy parametry brzegowe – liczbę magazynów, liczbę doków (bram) w każdym z nich, godziny pracy dla poszczególnych magazynów oraz typy i czas trwania operacji (np. załadunek kontenera). Kolejnym krokiem jest ustawienie typów użytkowników, uprawnień, systemu powiadomień. Później jest już czas na testy i uruchomienie produkcyjne.

Agilero Awizacje to stosunkowo niepozorna aplikacja, która jednak optymalizując czas pracy zarówno po stronie Załadowcy, jak i Przewoźnika, pozwala na ogromne oszczędności finansowe, a także na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie poziomu stresu i załogi.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

Save settings
Cookies settings

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy