Niskie temperatury farmacji

Fotografia: archiwum Ravet

Branżowa wiedza ekspercka (spoza ścisłej logistyki) w przypadku konsultantów Agilero nie obejmuje tylko branży alkoholowej/spirytusowej, o której pisaliśmy tu.

Innymi branżami, które postawiły przed nami wysokie wymagania prawno-organizacyjne są weterynaria i farmacja. Współpracując z takimi firmami jak Ravet, Apteka Zawiszy, czy CEFARM wspólnie tworzyliśmy rozwiązania pozwalające na odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych leków, przy równoczesnym uwzględnieniu potencjału rozwoju firm. Naszym celem było takie przygotowanie magazynu, by był bezpieczny, dawał możliwości łatwego zarządzania towarem i transportem, a równocześnie efektywnie wspierał wzrost organizacji.

Sukces naszych projektów w branży farmaceutycznej opiera się przede wszystkim na zrozumieniu specyfiki odpowiedniego przechowywania i transportu leków, w szczególności szczepionek. Przerwanie łańcucha chłodniczego jest niebagatelnym problemem, bowiem może skutkować koniecznością utylizacji całej partii towaru (co oznacza ogromne straty).
Z kolei gdyby (w skrajnej sytuacji) zawiodła kontrola i taki środek jednak dostałby się do obrotu, mogłoby to oznaczać np. nieskuteczne zaszczepienie ludzi, bądź zwierząt, niosąc za sobą dalsze, często bardzo poważne konsekwencje.

Wytyczne dotyczące przechowywania leków muszą być uwzględnione już na etapie przygotowywania layoutu magazynu w postaci odpowiednich stref, szczególnie temperaturowych. Część leków będzie mogła być przechowywana np. w temperaturze
10-25 stopni, ale już wspomniane szczepionki w większości muszą mieć stałe warunki tzw. „zimnego łańcucha”, czyli temperaturę 2-8 stopni C), a niektóre (jak szczepionka na Covid) – nawet temperaturę ujemną, co powoduje konieczność transportu i przechowywania
w ciekłym azocie.

W kolejnym kroku obligatoryjne są też odpowiednie warunki procesów wydania i przyjęcia towaru, które muszą być dostosowane do odpowiednich wymogów przechowywania. Często konieczny jest specjalny rękaw transportowy, który zapewni, że leki nie znajdą się np. na nasłonecznionej platformie, na której nawet profesjonalne, utrzymujące temperaturę pojemniki, mogą nie zapewnić odpowiedniej stałej temperatury.

W niektórych firmach istotna jest także odpowiednia integracja systemu logistycznego
z systemem firmy kurierskiej (niewiele firm może przewozić leki, dlatego ważnym jest, by uwzględnić odpowiednie rozwiązania przyśpieszające spedycję).

Łącząc wszystkie aspekty, projektowanie magazynu warto przeprowadzić wspólnie
z konsultantem logistycznym w ramach warsztatów koncepcyjnych, tak jak robiliśmy to m.in. w Aptece Zawiszy Czarnego. W ten sposób wypracowany został zarówno plan nowego magazynu, jak i zmiany w już działającym magazynie. W efekcie nie tylko powstały dwie nowe koncepcje, ale także połączenie procesowo-funkcjonalne obu lokalizacji. Zadbaliśmy o to, żeby nowy magazyn spełniał funkcję dystrybucyjną w połączeniu ze starym, przy jednoczesnym umożliwieniu obsługi wzrostów sprzedaży.

W kolejnym etapie optymalizowaliśmy procesy magazynowe pod kątem wdrożenia systemu Agilero WMS. Dla Klienta istotnym było, by całość została także zintegrowana z ich systemem ERP (Kamsoft) z punktu widzenia obsługi obiegu dokumentów.

Współpraca z firmą Ravet podobnie rozpoczęła się od layoutu magazynu. W tym wypadku pracowaliśmy na propozycji Generalnego Wykonawcy, którą nasi konsultanci poddali analizie i eksperckiej ocenie. Następnie zaproponowaliśmy poprawę funkcjonalności technologiczno-procesowej nowego magazynu, obniżając równocześnie koszty inwestycji o 50 000 PLN. Dużym wyzwaniem był tutaj także krótki czas, w jakim optymalizacja layoutu magazynu musiała być przygotowana (terminy decyzji budowlanych).

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

Save settings
Cookies settings

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy