Agilero – Automatyzacja ecommerce

mobilna platnosc

Zmiana kanałów sprzedaży lub uruchomienie nowego kanału to duże wyzwanie dla każdej firmy, która podejmuje tego typu decyzję. Zmiana struktury wysyłek (np. ze względu na wydania jednosztukowe), rozpoczęcie współpracy z różnymi firmami kurierskimi(różne etykiety), czy oczekiwanie przesunięcia daty i godziny ostatecznej decyzji klienta (cutt-off time) to tylko niektóre z problemów, których rozwiązanie jest konieczne w takiej sytuacji.

Jeszcze trudniejsza próba czeka firmy, w których takie aspekty, jak decyzja o uruchomieniu kanału ecommerce, bądź jego nagły wzrost pojawiły się nagle, jako szybki efekt zmian prawnych, bądź oczekiwań klientów. W takim wypadku automatyzacja poszczególnych procesów to nie kwestia wyboru, ale konieczność i realna oszczędność, by zapewnić efektywność działania firmie, przy równoczesnym braku konieczności zamykania jej na dłuższy czas.

Warto zauważyć, że w tym wypadku są dwa rozwiązania, po które można sięgnąć:
– WMS, który jest całościowym systemem (integrowalnym z innymi, już istniejącymi w firmie, systemami)
– WES, w ramach którego można wdrożyć automatyzację jednego (najbardziej kluczowego lub problematycznego w danym momencie) procesu, a następnie rozbudowywać go, automatyzując kolejne działania.

Automatyzacja

W efektywnej automatyzacji procesów w ecommerce na początku istotna jest identyfikacja wąskich gardeł, które ograniczają wzrost lub wręcz są przyczyną wielu błędów i reklamacji, a także identyfikacja czynników ryzyka we wdrażaniu zmian. Nierzadko będzie to długi czas pakowania poszczególnych zamówień, błędy podczas kompletowania (i wynikające z tego reklamacje i zwroty), czy długi proces wysyłek (szczególnie, gdy firma korzysta z różnych kurierów). Każdy z tych aspektów oznacza określone koszty – zarówno finansowe (np. opłacanie zwrotów i ponownych wysyłek, konieczność szybkiego zatrudnienia i wdrożenia nowych pracowników), czasowe (np. obsługa reklamacji), czy wizerunkowe.

Każdy z przywołanych problemów można rozwiązać poprzez odpowiednią automatyzację. Uruchomienie dopasowanego do charakterystyki statystycznej zleceń, sposobu kompletacji (Direct Picking, Multi-Order-Picking, Batch, Zone, itp.) pozwoli na redukcję liczby błędów, a także zwiększy efektywność procesu wydania.. Automatyczne nadawanie przesyłek i wydruk dostosowanych etykiet dzięki integracji z systemami pocztowymi i kurierskimi to niewątpliwa oszczędność czasu i kolejne pole ograniczania błędów w manualnym realizowaniu tego procesu. W przypadku realizacji zamówień transportem własnym, system może zapewnić planowanie trasy kierowców i raportować ich obciążenie.

Dla wielu firm rozwiązaniem, które korzystnie wpływa zarówno na sprzedaż, jak i na wizerunek jest wydłużenie cutt-off time. Możliwość uzupełnienia zamówienia o kolejny towar czy zmiany zamówionej ilości ma dla wielu klientów duże znaczenie.

Oczywiście automatyzacja w ecommerce nie dotyczy tylko procesów wydawania, ale także przyjęcia, czy zarządzania zatowarowaniem. Aktualna informacja o stanach magazynowych i przepływie towaru, moduły inwentaryzacji, czy odpowiednio zaprojektowany system jednoznacznego znakowania pozycji magazynowych, który pozwala śledzić nie tylko partie towaru, ale nawet każdą pojedynczą sztukę, to kolejne procesy, które nie muszą być wykonywane ręcznie, tylko zarządzane odpowiednim modułem aplikacji.

Każde z potrzebnych rozwiązań może być zintegrowane z już funkcjonującym w danej firmie systemem. Dzięki temu można nie tylko na bieżąco zarządzać towarem, ale także automatycznie pobierać zlecenia do realizacji i zamykać je w czasie rzeczywistym.

Sytuacji biznesowych wymagających automatyzacji procesów w ecommerce jest bardzo wiele – zależą od fazy rozwoju danej firmy, jej planów rozwoju, dotychczasowych praktyk, czasu, w jakim zostało zaplanowane wdrożenie, czy dostępności odpowiednich pracowników. W każdej z nich warto rozważyć, czy automatyzacja powinna dotyczyć całego systemu, czy może pojedynczego procesu, który w ciągu kilku tygodni może znacznie usprawnić pracę całej organizacji. Rozważając poszczególne warianty, należy wziąć też pod uwagę potencjał rozwoju firmy i możliwość rozbudowy systemu za kilka miesięcy lub lat.

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

Save settings
Cookies settings

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy