Wdrożenie systemu Agilero WES - kontrola nad logistyką magazynowania i dystrybucji

Klient

Melle sp. z o.o. to producent i dystrybutor artykułów chemii samochodowej, takiej jak kosmetyki, oleje, płyny eksploatacyjne. Wiodącą marką firmy jest K2. Produkty Melle są dystrybuowane do ponad 70 krajów świata, a stała oferta firmy liczy ponad 1000 indeksów.

#automotive #produkcja #dystrybucja #MSP

Agilero wspiera Melle od 2011 r.

Potrzeba / wyzwanie

Ze względu na rozbudowę zaplecza logistycznego o nowy magazyn dystrybucyjny oraz rosnący stopień komplikacji procesów magazynowych, Melle podjęło decyzję o dokonaniu zmian w funkcjonującym w firmie systemu WMS. Wstępny kierunek oraz zakres funkcjonalny został zdefiniowany w ramach koncepcji logistycznej nowobudowanego magazynu. W ramach projektu, w pierwszym etapie POP [Projekt optymalnych Procesów] należało zmapować oraz zoptymalizować przebiegi procesów logistycznych, zdefiniować kluczowe algorytmy dla poszczególnych procesów i grup asortymentowych oraz ogólne wymagania dla systemu WMS (np. liczba użytkowników sposób zarządzania zleceniami i ich przydzielaniem do pracowników konfiguracja zapasu w strefach pickingowych). W kolejnym etapie, z wykorzystaniem funkcjonującego w Melle systemu Agilero WES należało przygotować oraz wdrożyć system WES oparty o moduł WMS systemu JD Edwards.

Celem wprowadzenia zmian w logistyce magazynowej Melle było umożliwienie obsługi rosnącego wolumenu sprzedaży oraz wdrożenie kontrolingu logistycznego w obszarze magazynowania i dystrybucji.

Wdrożone rozwiązania

Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES

Implementacja u Klienta

Projekt Optymalnych Procesów

 • przeprowadzenie analiz statystycznych dotyczących częstotliwości pobrań dla grup asortymentowych i indeksów
 • przypisanie grup towarowych i indeksów, zdefiniowanie stref logicznych
 • stworzenie mapy przepływów i procesów magazynowych
 • zdefiniowanie wymagań oraz algorytmów z podziałem na:
  • procesy wejścia
  • procesy wyjścia
  • procesy wewnętrzne (kompletacja, zatowarowania, konsolidacje)
 • zdefiniowanie wymagań dla modułów raportujących

System Agilero WES jako silnik dla modułu WMS w JD Edwards

 • modyfikacja i konfiguracja obecnie funkcjonujących procesów magazynowych w ramach Agilero WES
 • uruchomienie (programowanie/konfiguracja, testy funkcjonalne) nowych procesów magazynowych

Efekty eksperckiego audytu magazynu w K2.

ikona spełnione wymaganie
funkcjonalności systemu WMS dopasowane do koncepcji logistycznej nowego magazynu
ikona optymalizacja i wzrost
wzrost wydajności procesów magazynowych
ikona redukcja
redukcja pomyłek
ikona spełnione wymaganie
logistyka magazynowa przygotowana na wzrost sprzedaży

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings