Agilero WES – automatyzacja procesów magazynowychi logistyki produkcji

Klient

Zakład Elektroniczny Omega sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu produkcji wiązek elektrycznych oraz montażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wiązki elektryczne ZE Omega można znaleźć w autobusach elektrycznych, skuterach elektrycznych, jak również w dystrybutorach paliw i urządzeniach klimatyzacyjnych. Komponenty z wiązkami produkcji firmy Omega  są używane do produkcji sprzętu medycznego, ekspresów do kawy, czajników elektrycznych, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju automatyki przemysłowej. Od 2000 roku produkcja firmy notuje wzrosty na poziomie 20%, a 60% wyrobów gotowych trafia na export.

#produkcja #automotive #MSP #firmyrodzinne #WES

Agilero wspiera ZE Omega nieprzerwanie od 2010 r.

Potrzeba / wyzwanie

Zarząd ZE Omega podjął decyzję o usprawnieniu procesów logistycznych poprzez wdrożenie systemu Agilero WES. Wdrożenie systemu zostało poprzedzone analizą stanu obecnego, jakości realizacji procesów (AS IS) oraz projektem optymalizacji procesów wraz z ich docelowymi przebiegami (TO BE).

Celem wdrożenia systemu Agilero WES było przygotowanie logistyki ZE Omega na prognozowane wzrosty sprzedaży.

Wdrożone rozwiązania

Projekt optymalnych procesów
System Agilero WES
Integracja z IPO System

Implementacja u Klienta

Audyt Logistyczny

 • ekspercka ocena efektywności logistyki
  • ocena i wymagania infrastruktury i geografii
  • ocena transportu i dystrybucji
  • ocena obiegu informacji (w tym IT)
 • rekomendacje w zakresie:
  • przebiegu i optymalizacji procesów magazynowych z podziałem na poszczególne magazyny fizyczne à mapy procesów
  • zmian w strukturze organizacyjnej
  • transportu i dystrybucji
  • infrastruktury i geografii magazynu
  • koncepcji zmian w automatyzacji procesów z wykorzystaniem systemu Agilero WES

Projekt Optymalnych Procesów

 • zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie Agilero WES
 • zdefiniowanie listy procesów oraz ich przebiegów w Agilero WES
 • docelowa mapa procesów
 • koncepcja integracji wewnętrznych systemów IT: CDN XL i Agilero WES

System Agilero WES

 • wdrożenie systemu Agilero WES zgodne z wymaganiami biznesowymi ZE OMEGA
 • automatyzacja procesów magazynowych
 • automatyzacja wymiany dokumentów i informacji pomiędzy systemem CDN XL i Agilero WES

Rozwój systemu Agilero WES

 • obsługa nowych procesów wraz z rozwojem Omega
 • integracja z systemem planowania produkcji IPO

Obsługa powdrożeniowa – service & hotline

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings