Zoptymalizowany projekt layoutu magazynu przy jednoczesnej redukcji kosztów inwestycji

Klient

RAVET Sp. z o.o., firma z branży weterynaryjnej, jest dystrybutorem leków, szczepionek, odżywek, preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz środków dezynfekcyjnych. Oferta produktowa podzielona jest na cztery grupy asortymentowe wymagające odmiennych warunków składowania w magazynie. Dystrybucja Ravet skierowana jest w 99% do lekarzy weterynarii i hodowców.

#farmacja #dystrybucja #MSP #layout #weterynaria

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Potrzeba / wyzwanie

W związku z planowaną inwestycją w nowy obiekt magazynowy firma Ravet zleciła przygotowanie koncepcji layoutu Generalnemu Wykonawcy. Management Ravet potrzebował wsparcia w weryfikacji przygotowanej przez architekta koncepcji pod kątem funkcjonalności logistycznej. Ravet zwrócił się do Agilero o pomoc w zakresie:

 • oceny i zaopiniowania koncepcji
 • wskazania słabych punktów i obszarów, które należy zoptymalizować
 • zaproponowania własnej, optymalnej koncepcji nowego layoutu.

Celem nadrzędnym Ravet było dostosowanie projektu nowego magazynu do specyfiki biznesu i potrzeb logistycznych przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawa farmaceutycznego.

Wdrożone rozwiązania

Layout magazynu

Implementacja u Klienta

Layout magazynu

 • layout nowego magazynu – analiza i ekspercka ocena layoutu zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę
 • wskazanie słabych punktów oraz dysfunkcji procesowych w projekcie, które należy zoptymalizować
 • alternatywna koncepcja nowego layoutu przedstawiona przez konsultanta logistycznego Agilero uwzględniająca przepisy prawa farmaceutycznego, przepisy BHP oraz wymagania logistyczne i biznesowe RAVET.

Efekty wdrożenia w Ravet

bezpieczna inwestycja w nowy obiekt
redukcja kosztów inwestycji w nowy magazyn
magazyn przygotowany na prognozowane wzrosty sprzedaży

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl