Zarządzanie oknami czasowymiw magazynie OEX

Klient

OEX E- Business sp. z o.o. to operator logistyczny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze logistycznej sektora e-commerce. Firma dział również jako operator świadczący usługi inhouse logistics. OEX optymalizuje również usługowo procesy związane z zakupem, produkcją i importem materiałów POSM, opakowań produktowych i komponentów produktów.

#operatorlogistyczny #inhouselogistics #dystrybucja #ecommerce #oknaczasowe #timeslot

Agilero wspiera OEX od 2019 r.

Potrzeba / wyzwanie

OEX E-Business, w trakcie obsługi jednego z magazynów w formie inhouse logistics, napotkał na konieczność usprawnienia zarządzania kolejkowaniem załadunków i rozładunków dostaw. Dodatkowym wyzwaniem było zapewnienie jednoczesnej możliwości planowania okien czasowych zarówno dla własnego działu logistyki, jak również dla służb obsługiwanego klienta.

Celem nadrzędnym było usystematyzowanie trójstronnych działań operacyjnych w zarządzaniu transportami na linii załadowca, operator logistyczny, przewoźnik.

Wdrożone rozwiązania

Agilero Awizacje

Implementacja u Klienta

System Agilero Awizacje

 • konfiguracja i uruchomienie webowego rozwiązania z dostępem dla nieograniczonej liczby zewnętrznych i wewnętrznych przewoźników
 • standaryzacja okien czasowych dla poszczególnych typów operacji załadunku i rozładunku
 • automatyzacja trójstronnej komunikacji i zarządzania oknami czasowymi trzech typów podmiotów – producent, 3PL, przewoźnik

Efekty wdrożenia w OEX E- Business sp. z o.o.

zwiększenie efektywności zarządzania kolejkowaniem załadunków i rozładunków
jedno narzędzie dla załadowcy, operatora logistycznego i przewoźnika
narzędzie dostosowane do obsługi procesów e-commerce
skrócenie czasu oczekiwania przewoźników na obsługę

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl