Zarządzanie oknami czasowymi w magazynie Grupy Iglotex

Klient

Grupa Kapitałowa Iglotex to lider rynku żywności mrożonej w Polsce. Grupa działa w dwóch obszarach biznesowych:

 • dystrybucyjnym poprzez 25 oddziałów i cross – doków w całym kraju
 • produkcyjnym w dwóch zakładach zlokalizowanych w Skórczu i Tarnowie.

Produkty Iglotex obecne są na rynku zarówno jako marki własne (Proste Historie, Bistro Pizza, Pizza Passionata) oraz marki prywatne.

#produkcja #dystrybucja #oknaczasowe #timeslot #spożywcza

Agilero wspiera Grupę Iglotex od 2020 r.

Potrzeba / wyzwanie

Igloport sp. z o.o., jedna ze spółek w Grupie Iglotex, zgłosiła potrzebę usprawnienia zarządzania kolejkowaniem załadunków i rozładunków dostaw w swoim centrum dystrybucyjnym. Celem nadrzędnym było wdrożenie systemowego kolejkowania pojawiających się aut, poprzez sprawne i intuicyjne zarzadzania oknami czasowymi.

Wdrożone rozwiązania

Agilero Awizacje

Implementacja u Klienta

System Agilero Awizacje

 • konfiguracja i uruchomienie webowego rozwiązania z dostępem dla nieograniczonej liczby zewnętrznych i wewnętrznych przewoźników
 • standaryzacja okien czasowych dla poszczególnych typów operacji załadunku i rozładunku
 • automatyzacja komunikacji z przewoźnikami

Efekty wdrożenia w Iglotex.

ikona wydolność procesów magazynowych
planowanie dostaw
ikona optymalizacja i wzrost
zwiększenie efektywności procesu załadunku i rozładunku
ikona redukcja kosztów
spadek liczby pustych kilometrów
ikona szybkość procesów magazynowych
skrócenie czasu oczekiwania przewoźników na obsługę

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings