Zarządzanie oknami czasowymi w magazynie Grupy Iglotex

Klient

Grupa Kapitałowa Iglotex to lider rynku żywności mrożonej w Polsce. Grupa działa w dwóch obszarach biznesowych:

 • dystrybucyjnym poprzez 25 oddziałów i cross – doków w całym kraju
 • produkcyjnym w dwóch zakładach zlokalizowanych w Skórczu i Tarnowie.

Produkty Iglotex obecne są na rynku zarówno jako marki własne (Proste Historie, Bistro Pizza, Pizza Passionata) oraz marki prywatne.

#produkcja #dystrybucja #oknaczasowe #timeslot #spożywcza

Agilero wspiera Grupę Iglotex od 2020 r.

Potrzeba / wyzwanie

Igloport sp. z o.o., jedna ze spółek w Grupie Iglotex, zgłosiła potrzebę usprawnienia zarządzania kolejkowaniem załadunków i rozładunków dostaw w swoim centrum dystrybucyjnym. Celem nadrzędnym było wdrożenie systemowego kolejkowania pojawiających się aut, poprzez sprawne i intuicyjne zarzadzania oknami czasowymi.

Wdrożone rozwiązania

Agilero Awizacje

Implementacja u Klienta

System Agilero Awizacje

 • konfiguracja i uruchomienie webowego rozwiązania z dostępem dla nieograniczonej liczby zewnętrznych i wewnętrznych przewoźników
 • standaryzacja okien czasowych dla poszczególnych typów operacji załadunku i rozładunku
 • automatyzacja komunikacji z przewoźnikami

Efekty wdrożenia w Iglotex.

planowanie dostaw
zwiększenie efektywności procesu załadunku i rozładunku
spadek liczby pustych kilometrów
skrócenie czasu oczekiwania przewoźników na obsługę

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl