Optymalny projekt magazynu z perspektywy stopy zwrotu z inwestycji

Klient

ELMAR sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją środków i artykułów BHP. W ofercie firmy znajduje się 15 tysięcy produktów, podzielonych na kilka grup asortymentowych, dostarczanych przez niemal wszystkich producentów artykułów BHP. Sprzedaż realizowana jest w kilku kanałach, m.in.: hurt, detal, bezpośrednie zaopatrzenie firm produkcyjnych, sklepy własne. Elmar rozwija również sieć własną maszyn vendingowych pod marką Cribspot®. Jest to usługa łącząca dostawy produktów BHP, ich automatyczną dystrybucję wśród pracowników odbiorcy oraz zarządzanie informatyczne przydziałami.

#dystrybucja #layout

Agilero zrealizowało projekt w 2018 r.

Potrzeba / wyzwanie

W związku z przeprowadzką do nowego magazynu, firma Elmar potrzebowała wsparcia w zakresie rozplanowania nowej powierzchni magazynowej wraz z koncepcją technologiczno–procesową, która skutecznie wesprze obsługę planowanych wzrostów sprzedaży.  A w kolejnych etapach – wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wyposażenie magazynu oraz zapewnienia eksperckiego nadzoru nad montażem.

Wdrożone rozwiązania

Layout magazynu

Implementacja u Klienta

Layout nowego magazynu
 • zaprojektowanie przestrzeni nowego magazynu – optymalnie wykorzystana przestrzeń
 • opracowanie koncepcji technologiczno – procesowej funkcjonowania układu, ze szczególnym uwzględnieniem strefy wydań, wspierającej planowane wzrosty sprzedaży
 • dobór systemów składowania – uwzględnienie w projekcie regałów używanych wcześniej w starym magazynie
 • wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji – optymalne ROI
Planowanie szczegółowe (detail planning)
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej  – wystandaryzowany dokument zapytania ofertowego dla dostawców wyposażenia magazynowego
 • przeprowadzenie dialogu z dostawcami
 • porównanie przedstawionych ofert i wybór najkorzystniejszej
Interim management
 • zaplanowanie prac montażowych w nowym magazynie – harmonogram dostawy i montażu wyposażenia dostosowany do robót budowlanych w obiekcie
 • nadzór nad montażem – wsparcie konsultanta logistycznego na etapie realizacji inwestycji
 • weryfikacja wykonanych prac i odbiór końcowy przez konsultanta Agilero

Efekty wdrożenia w Elmar

ikona optymalizacja i wzrost
optymalny koszt obsługi operacji magazynowych
ikona spełnione wymaganie
projekt uwzględniający wykorzystanie używanych wcześniej regałów
ikona redukcja kosztów
obniżenie kosztów inwestycji w nowy magazyn na etapie projektowania
ikona bezpieczeństwo inwestycji
bezpieczne ROI

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings