iSpot przygotowany na wdrożenie systemu Agilero WMS

Klient

iSpot Poland to autoryzowany sprzedawca produktów Apple (Apple Premium Reseller) z rozbudowaną siecią sprzedaży stacjonarnej z salonami we wszystkich największych miastach w Polsce oraz sklepem internetowym. Ofertę iSpot stanowi gama najnowszych urządzeń, akcesoriów oraz oprogramowania podzielonych na kilka kategorii: komputery Mac stacjonarne, laptopy Macbook Air i Macbook Pro, smartfony iPhone, iPady oraz Apple Watch, a także oryginalne akcesoria Apple i innych firm.

#iphone #apple #e-commerce #dystrybucja #MSP #WMS #audyt logistyczny

Agilero wspiera iSpot od 2021 r.

iSpot logo

Potrzeba / wyzwanie

W związku z planowanymi wzrostami sprzedaży i rozwojem sieci salonów własnych, management iSpot podjął decyzję o wdrożeniu systemu WMS. Zmiana specyfiki biznesu oraz wzrost liczby pozycji asortymentowych wpłynęły znacząco na wymagania stawiane logistyce magazynowej firmy. Przed wdrożeniem systemu WMS zarząd iSpot chciał dokonać przeglądu oraz oceny procesów i organizacji pracy magazynu w celu:

 • zwiększenia efektywności procesów
 • eliminacji wąskich gardeł
 • wymodelowania docelowych przebiegów procesów.

Celem nadrzędnym iSpot było zdefiniowanie rekomendacji zmian w obszarze funkcjonowania magazynu oraz zdefiniowanie docelowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do wdrożenia w systemie WMS.

W kolejnym etapie Klient oczekiwał automatyzacji procesów logistyki magazynowej poprzez wdrożenie systemu Agilero WMS zintegrowanego z działającym w firmie ERP – Enova.

Wdrożone rozwiązania

Audyt logistyczny
System Agilero WMS

Implementacja u Klienta

Audyt Logistyczny i WMS Design

 • analiza magazynowania, strumieni i rotacji jako podstawa do wnioskowania i rekomendacji
 • ogólna ocena efektywności logistyki
  • ocena i wymagania infrastruktury i geografii magazynu
  • ocena organizacji pracy
  • ocena obiegu informacji w tym IT
 • rekomendacje w zakresie:
  • zmian przebiegów procesów magazynowych w celu ich optymalizacji z podziałem na procesy wejścia, składowani i kompletacji, pakowania i procesy wyjścia
  • zmian infrastruktury magazynu – systemy składowania i środki transportu wewnętrznego
  • geografii magazynu
 • specyfikacja wymagań dla systemu Agilero WMS wspierającego procesy magazynowe w firmie iSpot

System Agilero WMS

 • w realizacji

Efekty wdrożenia w iSpot Poland

ikona wysoka jakość systemu
standaryzacja procesów magazynowych – wymagania funkcjonalne Agilero WMS
ikona spełnione wymaganie
rekomendacje zmian logistyki magazynowej
ikona lista usprawnień w magazynie
roadmapa zmian w logistyce magazynowej

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings