Ekspercki audyt magazynu – analiza procesów i infrastruktury magazynowej przed wdrożeniem systemu WMS

Klient

SOT jest firmą specjalizującą się w hurtowej sprzedaży produktów mleczarskich i spożywczych. W ofercie posiada ponad 2.000 artykułów mleczarskich oraz szeroki wachlarz produktów ogólnospożywczych do detalu i gastronomii. Sprzedaż realizowana jest w kilku kanałach dystrybucji, m.in.: sieci handlowe (ogólnopolskie i regionalne), sklepy indywidualne i kanał HoReCa. W strukturze sprzedaży SOT znajduje się 12 hurtowni. Są to nowoczesne centra dystrybucyjne o łącznej powierzchni magazynowej ponad 30.000 m².

#dystrybucja #spożywcza

Projekt zrealizowany w 2017 r.

Potrzeba / wyzwanie

Z uwagi na potrzebę zwiększenia efektywności procesów magazynowych i planowane wdrożenie systemu WMS  firma SOT  zwróciła się z prośbą do Agilero o przeprowadzenie audytu logistycznego. Należało ocenić obecne funkcjonowanie magazynów pod kątem procesowym i organizacyjnym, ocenić komunikację pomiędzy działami    w firmie oraz zdefiniować roadmapę usprawnień i działań, które doprowadzą do skutecznego wdrożenia systemu WMS.

Wdrożone rozwiązania

Ekspercki audyt magazunu

Implementacja u Klienta

Ekspercki audyt magazynu/ Quick Check

Zdefiniowane głównych obszarów poprawy funkcjonowania magazynu:

 • analiza procesowa wraz z rekomendacjami usprawnień – stworzenie mapy docelowych procesów magazynowych
 • rekomendacje dotyczące usprawnień w obszarze infrastruktury magazynowej:
 • layout
 • środki transportu wewnętrznego.
 • standaryzacja procesów we wszystkich magazynach
 • lista zmian w organizacji pracy magazynu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów przyjęcia towaru i kompletacji
 • rekomendacje zmian systemu ERP w zakresie wspomagania gospodarki magazynowej
 • lista zaleceń funkcjonalnych do wdrożenia w systemie WMS

Efekty wdrożenia w SOT

ikona automatyzacja i wzrost
wzrost efektywności procesu wydania
ikona wysoka jakość systemu
standaryzacja procesów magazynowych
ikona spełnione wymaganie
magazyn przygotowany na wdrożenie WMS
ikona wzrost
synergia pomiędzy działem sprzedaży i magazynem

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings