Coffeedesk usprawnia logistykę magazynową

Klient

Firma ALL GOOD S.A. specjalizuje się w sprzedaży „wszystkiego co związane jest z kawą”. Prowadzi sklep internetowy pod marką Coffedesk, za pośrednictwem którego dystrybuuje produkty podzielone na kilka grup asortymentowych: kawa, ekspresy, młynki, akcesoria, a także herbata oraz napoje. Oprócz typowego biznesu e-commerce, Coffeedesk to również dystrybucja w kanale B2B oraz własne kawiarnie.

#layout #e-commerce #dystrybucja #MSP #WMS #audyt logistyczny
Agilero wspiera firmę ALL GOOD od 2022 r.
Coffeedesk logo

Potrzeba / wyzwanie

All Good S.A. rok do roku notuje dynamiczne wzrosty sprzedaży prognozując niezmienny trend wzrostowy w kolejnych latach.

Dynamika biznesu spowodowała konieczność wdrożenia szeregu usprawnień w logistyce magazynowej. Planowana jest centralizacja magazynowania wraz zaplanowaniem nowych systemów składowania oraz usprawnienie systemu klasy WMS.

Management ALL GOOD zdecydował się na wsparcie u zewnętrznego dostawcy usług konsultingowych w obszarze logistyki i łańcucha dostaw – Agilero sp. z o.o.. Celem nadrzędnym wsparcia było zbudowanie roadmapy działań mających wesprzeć realizację celu biznesowego Zarządu ALL GOOD w zakresie logistyki magazynowania i dystrybucji. Konsultanci Agilero przeprowadzili przegląd i ocenę procesów i organizacji pracy magazynu oraz analizę zapotrzebowania na większą powierzchnię magazynową wraz z projektem layotu.

Wdrożone rozwiązania

Audyt logistyczny
Layout magazynu Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia magazynu
Analiza i kalkulacja ROI związanego ze zwiększeniem powierzchni magazynowej

Implementacja u Klienta

Audyt logistyczny magazynu

 • identyfikacja, opis, optymalizacja oraz graficzne przedstawienie procesów magazynowych
 • ocena efektywności i jakości wszystkich stref funkcjonalnych obiektu
  • identyfikacja obszarów ryzyk i zagrożeń w procesach
  • identyfikacja wskaźników wpływających na indywidualną wydajność i jakość pracowników magazynu na wszystkich etapach ich pracy
  • ocena zdolności firmy do obsługi wzrostów wolumenów w okresach wzmożonej sprzedaży (sezonowość)
  • ocena obiegu informacji w tym IT
 • rekomendacje w zakresie:
  • rozwiązań procesowch, które ze względu na efektywność mogą zastąpić istniejące procesy
  • zmian infrastruktury magazynu – systemy składowania i środki transportu wewnętrznego
  • systemów IT wspierających zarządzanie procesami magazynowymi

Layout magazynu

 • analiza danych logistycznych wraz z ekstrapolacją o zakładane wzrosty
 • wyliczenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową
 • kalkulacja miejsc składowania na regałach i ich pojemności
 • kalkulacja wydajności poboru towaru
 • graficzne przedstawienie przyszłego potoku towaru
 • wariantowy projekt layoutu magazynu wraz z ROI

Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia

 • przygotowanie listy wyposażenia magazynu
 • przygotowanie zapytania ofertowego
 • ocena zebranych ofert i dialog techniczny z dostawcami

Analiza i kalkulacja ROI zwiększenia powierzchni magazynowej

 • przygotowanie kalkulatora ROI uwzględniającego koszty stałe i zmienne magazynowania oraz wskaźniki ekonomiczne
 • kalkulator umożliwia wielowariantowę kalkulację ROI z uwzględnieniem zmiany poziomu wzrostu biznesu

Efekty wdrożenia w CoffeeDesk

ikona lista usprawnień w magazynie
rekomendacje zmian logistyki magazynowej
ikona optymalizacja i wzrost w magazynie
mapowanie i optymalizacja procesów magazynowych
ikona wsparcie procesów magazynowych
roadmapa zmian
ikona bezpieczeństwo inwestycji
kalkulator ROI

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings