AC przygotowane na wybór systemu WMS

Klient

Firma AC S.A., jest producentem i dystrybutorem podzespołów i zestawów samochodowych instalacji gazowych LPG/CNG pod marką STAG. AC S.A. posiada ponad 50% udział w rynku krajowym. Potwierdza to liczba aut z instalacją STAG obecnych na polskich drogach, licząca obecnie pond milion pojazdów. Doświadczenie i stały rozwój oferty niezmiennie od 30 lat plasuje Spółkę na pozycji lidera i prekursora zmian w obszarze instalacji autogaz.

#produkcja #automotive  #WMSDesign

Agilero zrealizowało projekt w 2020 r.

Potrzeba / wyzwanie

Planowane wzrosty sprzedaży i rozbudowa zaplecza magazynowego w firmie AC wymusiły konieczność standaryzacji procesów magazynowych w obszarze magazynu surowców i komponentów oraz magazynu wyrobów gotowych i wdrożenia systemu WMS. Firma AC poszukiwała partnera biznesowego, który pomoże wyspecyfikować zakres funkcjonalny do wdrożenia w systemie WMS, określi zależności wpływające na integrację pomiędzy systemami ERP i WMS oraz zaproponuje obszary optymalizacji poszczególnych procesów.

Wdrożone rozwiązania

Projekt optymalnych procesów

Implementacja u Klienta

Projekt Optymalnych Procesów (WMS Design)

Zdefiniowanie docelowego zakresu do wdrożenia w nowym systemie WMS:

 • określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w odniesieniu do systemu WMS
 • szczegółowa lista procesów magazynowych wraz z ich optymalnym przebiegiem – standaryzacja procesów w obszarze magazynu surowców i komponentów oraz magazynu wyrobów gotowych. Wprowadzenie możliwości współdzielenia zasobów ludzkich pomiędzy magazynami surowców i komponentów oraz wyrobów gotowych
 • wskazanie zależności pomiędzy funkcjonującymi w firmie systemami IT oraz określenie zakresu i sposobu wymiany danych pomiędzy nimi i systemem WMS
 • określenie wymagań dotyczących docelowego rozwiązania WMS (specyfikacja) oraz możliwość porównania i rzetelnej oceny ofert dostawców

Efekty wdrożenia w firmie AC

ikona optymalizacja procesów magazynowych
standaryzacja procesów magazynowych
ikona spełnione wymaganie
specyfikacja wymagań systemu WMS
ikona bezpieczeństwo inwestycji
oferty dostawców systemów WMS sprowadzone do „wspólnego mianownika”

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings