Ekspercki audyt magazynu

Szybki audyt ekspercki to ogólna rewizja procesów logistycznych w magazynie i ocena potencjału wzrostu efektywności. Jego celem jest pomoc w podjęciu decyzji biznesowych o zmianach w sposobie działania firmy na rzecz jej rozwoju. Dlatego audyt Agilero, przeprowadzany przez zespół logistyków, skupia się na wskazaniu priorytetowych rozwiązań, które pomogą osiągnąć wyznaczone cele biznesowe w określonym zakresie finansowania inwestycji (wstępna kalkulacja ROI).

Etapy prac:

Identyfikacja celów biznesowych i logistycznych

warsztaty początkowe, podczas których wspólnie wyznaczymy precyzyjne, nadrzędne cele biznesowe dla naszych działań. Na tej podstawie nasz zespół opracuje środki do ich osiągnięcia, czyli cele logistyczne i operacyjne.

Ocena ekspercka obecnych procesów i organizacji

krytyczna ocena obecnych procesów logistycznych w magazynie razem ze wskazaniem potencjału usprawnień efektywności lub przedstawieniem alternatyw dla całkowicie nieefektywnych procesów i technologii.

Scenariusze rozwiązań i usprawnień

propozycje konkretnych, ustandaryzowanych rozwiązań optymalizujących procesy i przepływy w Twojej firmie razem z wyznaczeniem wskaźników sukcesu (KPI).

Analiza kosztów i korzyści

warsztat końcowy z naszą oceną ekspercką, wyznaczeniem kierunku rozwiązań i kalkulacją nakładów i korzyści (obliczenie ROI). Wszystkie efekty naszej pracy otrzymasz w formie przejrzystego kompendium, w którym opiszemy m.in. potencjalne ryzyka i przeciwdziałania, najważniejsze elementy decyzji o inwestycji, potencjały efektywności czy ROI dla wdrożenia systemu WMS.

Ekspercka rewizja obecnych procesów logistycznych
Wyznaczenie celów biznesowych i logistycznych
Konkretny scenariusz usprawnień i rozwoju
Wstępna kalkulacja zwrotu z inwestycji (ROI)
Wskazanie ryzyka i przeciwdziałania