Ekspercki audyt magazynu w celu określenia działań naprawczych – roadmapa zmian

Klient

Krakowski Holding Komunalny S.A. utworzony w roku 1996 jako grupa kapitałowa krakowskich przedsiębiorstw komunalnych, odpowiedzialny jest za realizację działań prowadzących do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczenie usług związanych z sektorem gospodarki komunalnej. KHK S.A. posiada udziały w czterech wiodący spółkach komunalnych w Krakowie: MPEC S.A., Wodociągi Miasta Krakowa S.A., MPK S.A., Arena Kraków S.A. KHK S.A. był odpowiedzialny za przygotowanie projektu i budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarni), którym obecnie również zarządza.

#ekospalarnia #spółki komunalne #magazyn techniczny

Projekt zrealizowany w 2021 r.

Potrzeba / wyzwanie

Ze względu na potrzebę zwiększenia efektywności magazynu technicznego Ekospalarni oraz poprawę sposobu realizacji procesów magazynowych, a także poprawę organizacji pracy Zarząd KHK S.A. zwrócił się do Agilero z prośbą o przeprowadzenie audytu logistycznego. Należało ocenić obecne funkcjonowanie magazynu pod kątem procesowym oraz organizacyjnym, zdefiniować działania naprawcze i stworzyć roadmapę działań. Istotnym elementem projektu było również określenie kluczowych wskaźników logistycznych – KPI.

Zarekomendowane rozwiązania

Quick Check

Implementacja u Klienta

Ekspercki audyt magazynu – Quick Check

 • ocena obecnego sposobu realizacji procesów magazynowych
 • ocena obecnej organizacji pracy magazynu
 • wskazanie wąskich gardeł w procesach oraz organizacji pracy pod kątem efektywności
 • wskazanie potencjałów usprawnień w działaniu magazynu wraz z planem ich wdrożenia

Efekty eksperckiego audytu magazynu w KHK S.A.

ikona tick
Rekomendacje w zakresie usprawnień procesowych, organizacyjnych i systemowych
ikona tick
Optymalny przebiegów procesów przyjęcia i wydania
ikona tick
Roadmapa działań naprawczych w obszarach: organizacja, procesy, system IT
ikona tick
Określenie kluczowych wskaźników logistycznych (KPI)

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl