Ekspercki audyt logistyki magazynowania i produkcji w celu określenia działań naprawczych –
roadmapa zmian

Klient

Agronom Berries sp. z o.o. to jeden z największych producentów owoców jagodowych w Polsce. Spółka jest również liczącym się importerem i dystrybutorem owoców cytrusowych i egzotycznych. Gospodarstwo, o powierzchni ok. 700 ha, zlokalizowane jest we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim. Owoce Agronom Berries dystrybuowane są do największych sieci handlowych, jak: Biedronka, Carrefour, Dino, Kaufland, Makro, Lidl i innych.

#produkcja #spożywcza #audytmagazynu

Projekt zrealizowany w 2021 r.

Potrzeba / wyzwanie

Ze względu na spodziewane wzrosty sprzedaży i wynikającą z nich potrzebę zwiększenia efektywności procesów logistyki produkcji oraz procesów magazynowych management Agronom Berries zwrócił się z prośbą do Agilero o przeprowadzenie audytu logistycznego. Należało ocenić obecne funkcjonowanie magazynu pod kątem procesowym oraz organizacyjnym, ocenić komunikację pomiędzy działami w firmie oraz zdefiniować roadmapę działań naprawczych.

Wdrożone rozwiązania

Ekspercki audyt magazunu

Implementacja u Klienta

Ekspercki audyt magazynu – Quick Check

 • ocena obecnego sposobu realizacji procesów magazynowych
 • ocena sposobu przepływów towarowych pomiędzy produkcją a magazynem, z uwzględnieniem przepływu informacji
 • ocena obecnej organizacji pracy magazynu
 • ocena funkcjonujących w firmie systemów informatycznych wspierających procesy produkcyjne i magazynowe
 • wskazanie wąskich gardeł w procesach oraz w organizacji pracy, pod kątem efektywności
 • wskazanie potencjałów usprawnień w działaniu magazynu

Efekty eksperckiego audytu magazynu w Agronom Berries.

ikona lista usprawnień w magazynie
rekomendacje w zakresie usprawnień procesowych, organizacyjnych i systemowych
ikona optymalizacja i wzrost w magazynie
optymalny przebiegów procesów przyjęcia i wydania
ikona wsparcie procesów magazynowych
roadmapa działań naprawczych w obszarach: organizacja, procesy, system IT
ikona spełnione wymaganie
rekomendacje w zakresie opracowania struktury organizacyjnej i obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy

Chcesz wiedzieć co możemy zrobić dla Twojej firmy?

  AGILERO Sp. z o.o.

  ul. Ostatnia 1c
  31-444 Kraków
  biuro@agilero.pl

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGILERO SP. Z O.O.

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE. W związku z tym Agilero Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (agilero.pl) jest Agilero sp. z o.o.,
  ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@agilero.pl .

  CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki (agilero.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadniony
  interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

  Pozyskane dane osobowe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane są przekazywane naszemu zaufanemu podwykonawcy do analizy danych przez narzędzie Google Analytics.

  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@agilero.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez Agilero sp. z o. o.

  Save settings
  Cookies settings