+48 795 496 698

Usługi doradcze

Podstawą działalności Agilero Sp. z o.o. są kompleksowe kompetencje w projektowaniu i optymalizacji logistyki magazynowej poparte wieloletnim doświadczeniem naszych konsultantów. Dzięki projektom z obszaru konsultingu logistycznego, pomagamy naszym klientom w podejmowaniu najlepszych decyzji związanych z usprawnieniami procesów i organizacji logistyki oraz osiąganiem pełnego potencjału wdrożeń IT w ich magazynach.

Zakres naszych usług obejmuje

Business Case

Business Case to usługa doradcza przeznaczona dla klientów zainteresowanych wdrożeniem systemu WMS/WES lub pokrewnego, realizowana w celu precyzyjnej oceny opłacalności potencjalnego wdrożenia. Głównym celem jest oszacowanie kosztów inwestycji oraz stopy zwrotu (ROI).

Dowiedz się więcej

Audyty logistyczne, audyty typu Quick Check

Nasze usługi audytowe obejmują przegląd procesów i organizacji magazynu w celu optymalizacji przed wdrożeniem systemu IT lub zakupem wyposażenia. Audyt logistyczny magazynu polega na kompleksowej, eksperckiej ocenie stanu logistyki magazynowej z uwzględnieniem jej wszystkich obszarów. Quick Check to specyficzna forma audytu skupiająca się na rewizji procesów w magazynie, w celu wyznaczenia głównych kierunków zmian oraz krótkoterminowych działań usprawniających logistykę (tzw. quick wins) i przygotowania jej na wdrożenie systemu WMS/WES, aby osiągnąć najbardziej optymalne efekty.

Dowiedz się więcej

Optymalizacje procesowe, mapowanie procesów magazynowych

Oferowane przez nas usługi związane z optymalizacją procesów magazynowych mają na celu maksymalizację wydajności procesów z uwzględnieniem posiadanych zasobów w odniesieniu do planowanych celów logistycznych i sprzedażowych, aby osiągnąć możliwie najbardziej optymalny kształt procesów przed odwzorowaniem ich w systemie IT.

Dowiedz się więcej

Projektowanie i optymalizowanie koncepcji oraz layoutu magazynu

Opracowywana przez nas koncepcja layoutu zawiera projekt organizacji przestrzennej magazynu oraz dobór wyposażenia. Usługa może dotyczyć całego obiektu lub też jego określonej strefy. Jest przeznaczona zarówno dla nowych, powstających magazynów, jak również reorganizacji istniejącego układu.

Dowiedz się więcej

Doradztwo logistyczne po wdrożeniu systemu IT (WMS/WES)

W ofercie Agilero znajdują się również różnego rodzaju projekty doradcze, związane z wdrażaniem usprawnień po implementacji systemu Agilero – w celu dostosowania logistyki do zmian biznesu i planów rozwoju

Dowiedz się więcej