Projekt Optymalnych Procesów, audyt magazynu, Agilero WMS

AMEX - 20% większa
wydajność pracy

AMEX

AMEX to importer i dystrybutor artykułów biurowo-szkolnych, od 1982 r. obecny na europejskim rynku. W 2015 r. obrót marki wyniósł ponad 43,5 mln PLN przy zatrudnieniu 65 osób. Firma posiada kilka różnych kanałów dystrybucji: hurtownie, rynki zagraniczne, grupy zakupowe, biuro-serwisy i sieci.
Agilero wspiera AMEX nieprzerwanie od 2009 roku.

Nasze działania:

 • Projekt Optymalnych Procesów.
 • Projekt oraz wdrożenie dedykowanego systemu Agilero WMS.
 • Integracja z systemem Simple ERP oraz systemami kurierskim.
 • Szybki audyt ekspercki procesów magazynowych pod względem oceny ich efektywności i jakości według stref funkcjonalnych.
 • Analiza techniczna – krytyczna ocena istniejących procesów
  na wszystkich etapach przemieszczenia towaru w magazynie.
Amex_magazyn_Agilero_WMS
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach, które wybrał AMEX:
SZYBSZA KOMPLETACJA ZLECEŃ
REDUKCJA ZATRUDNIENIA
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY

Rezultaty:

 • Przygotowanie magazynu na poszerzenie oferty handlowej.
 • Redukcja kosztów obsługi procesów magazynowych poprzez ich optymalizację, przyspieszenie i eliminację błędów.
 • Aktualna informacja o stanach magazynowych i przepływie towaru.
 • Wzrost wydajności procesu kompletacji (spadek średniego czasu kompletacji zlecenia o 10%).
 • Umożliwienie kompletacji typu MOP, Batch i Zone (kluczowe znaczenie dla wydajności spowodowane znacznym wzrostem liczby zleceń z jedną sztuką).
 • Umożliwienie kontroli nad wydajnością i jakością pracy magazynierów poprzez wdrożenie modułu raportowania.
 • Wskazanie możliwości potencjałów wzrostu efektywności poszczególnych procesów magazynowych w krótkiej oraz długiej perspektywie czasu.
 • Identyfikacja wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z późniejszym wdrażaniem zarekomendowanych zmian.
 • Wskazanie na programy motywacyjne.
 • Weryfikacja projektów hali magazynowej i szczegółowe rekomendacje: zmiana doboru typów bram pomiędzy magazynami; zadaszenie części załadunkowej umożliwiające rozładunek w niekorzystnych warunkach atmosferycznych; wskazanie i usunięcie sprzeczności w projekcie podłączeń elektrycznych i bram; zmiana sposobu organizacji stref wyjścia i załadunku, strefy buforowej oraz strefy parkowania nadmiarowych dostaw; korekta projektu drogi komunikacyjnej; uwzględnienie miejsca na akumulatorownię.
Amex_stanowisko_pakowania_Agilero_WMS
Konsolidacja branży artykułów szkolnych i biurowych wymaga ciągłego dostosowywania się do zmiany specyfiki zamówień klientów. Dzięki Agilero WMS skracamy czas obsługi coraz drobniejszych wysyłek i świadczymy usługę „drop shipping”.
Marek Wojnar, Dyrektor Operacyjny
Marek_W_2_1