Projekt magazynu, wskazanie optymalnej stopy zwrotu z inwestycji ROI

Optymalny projekt magazynu z punktu widzenia stopy zwrotu z inwestycji

ELMAR sp. z o.o.

ELMAR sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją środków i artykułów BHP. W ofercie firmy znajduje się 15 tysięcy produktów, podzielonych na kilka grup asortymentowych, dostarczanych przez niemal wszystkich producentów artykułów BHP. Sprzedaż realizowana jest w kilku kanałach, m.in.: hurt, detal, bezpośrednie zaopatrzenie firm produkcyjnych, sklepy własne. Elmar rozwija również sieć własną maszyn vendingowych pod marką Cribspot®. Jest to usługa łącząca dostawy produktów BHP, ich automatyczną dystrybucję wśród pracowników odbiorcy oraz zarządzanie informatyczne przydziałami.

Projekt zrealizowany w 2018 r.

Potrzeby i zaproponowane rozwiązania:

Zaprojektowanie nowego magazynu wraz z koncepcją technologiczno – procesową wspierającą planowane wzrosty sprzedaży. Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wyposażenie magazynu oraz zapewnienie eksperckiego nadzoru nad montażem.
 • Zaprojektowanie przestrzeni nowego magazynu, dobór optymalnych systemów składowania, opracowanie koncepcji technologiczno – procesowej funkcjonowania układu
 • Wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji – optymalne ROI
Zrealizowane w ramach usługi Layout magazynu.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie dialogu z dostawcami i ocena ofert w ramach usługi Planowanie Szczegółowe
 • Zaplanowanie prac montażowych w nowym magazynie
 • Nadzór na montażem wyposażenia, odbiór końcowy
Zrealizowane w ramach usługi Interim management.
magazyn-srodkow-bhp-elmar
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach, które wybrał Elmar:
Projekt uwzględniający wykorzystanie używanych wcześniej regałów
Bezpieczne ROI inwestycji
Magazyn przygotowany na prognozowane wzrosty sprzedaży

Rezultaty:

Projekt nowego magazynu
 • Obniżenie kosztów inwestycji w nowy magazyn na etapie projektowania
 • Koncepcja technologiczno – procesowa nowego magazynu wspierająca planowane wzrosty sprzedaży
 • Optymalnie wykorzystana przestrzeń magazynowa
 • Wykorzystanie regałów używanych wcześniej w starym magazynie
 • Bezpieczne ROI inwestycji
 • Wsparcie konsultanta logistycznego na etapie realizacji inwestycji
Planowanie szczegółowe (detail planning)
 • Wystandaryzowany dokument zapytania ofertowego do dostawców wyposażenia magazynowego
 • Przeprowadzenie dialogu z dostawcami
 • Porównanie przedstawionych ofert i wybór najkorzystniejszej
Interim management
 • Harmonogram dostawy i montażu wyposażenia dostosowany do robót budowlanych w obiekcie
 • Nadzór nad montażem
 • Weryfikacja wykonanych prac i odbiór końcowy
Elmar-vending-bhp