Projekt magazynu – optymalne wykorzystanie przestrzeni w nowej hali

Projekt magazynu – optymalne wykorzystanie przestrzeni
w nowej hali

Design Light sp. z o.o.

Design Light sp. z o.o., specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań. Firma zaopatruje największe hurtownie meblowe w Polsce i za granicą w nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED, rozwija także kanał e-commerce. W związku z rosnącą sprzedażą oraz liczbą asortymentu Design Light zdecydował się na budowę nowego magazynu dystrybucyjnego.
Projekt zrealizowany w 2018 r.

Potrzeby i zaproponowane rozwiązania:

Zaprojektowanie layoutu nowego magazynu w ramach istniejącego projektu architektonicznego przygotowanego przez biuro projektowe. Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, uwarunkowane zaprojektowaną siatką słupów oraz umiejscowieniem doków załadunkowych.
  • Zaprojektowanie przestrzeni nowego magazynu, dobór optymalnych systemów składowania, opracowanie koncepcji technologiczno – procesowej funkcjonowania układu
  • Wyznaczenie wielkości stref magazynowych na podstawie przeprowadzonej analizy przepływów i analizy strumieniowej
  • Dobór środków transportu wewnętrznego
  • Wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji – optymalne ROI
Design Light_product
Zrealizowane w ramach usługi Projektowanie magazynu – layout.
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni nowego magazynu
ROI inwestycji dopasowane do budżetu inwestora
Magazyn przygotowany na prognozowane wzrosty sprzedaży

Rezultaty:

Projekt nowego magazynu
  • Maksymalnie wykorzystana przestrzeń magazynowa – systemy składowania dopasowane do charakterystyki asortymentu. Regały „double deep” zastosowane do składowania dłużyc
  • Koncepcja technologiczno – procesowa nowego magazynu wspierająca planowane wzrosty sprzedaży
  • ROI inwestycji dopasowane do budżetu inwestora – nieprzewymiarowany magazyn
  • Szybkie uruchomienie magazynu
Design Light_schemat przepływów towarowych min