Audyt ekspercki i optymalizacja procesów magazynowych

Wdrożenie systemu Agilero WMS dopasowane do potrzeb biznesowych Chłodni Mazowsze

Chłodnia Mazowsze

Chłodnia Mazowsze jest jednym z wiodących dystrybutorów lodów i żywności mrożonej do polskich i zagranicznych sieci hipermarketów i supermarketów, sklepów detalicznych oraz gastronomii. Chłodnia Mazowsze jest firmą rodzinną, która istnieje od 1993 r. i zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników. Firma świadczy usługi dystrybucyjne i logistyczne dla sieci hipermarketów i supermarketów na terenie całej Polski, zaś punkty detaliczne obsługuje na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego.
Agilero wspiera Chłodnie Mazowsze nieprzerwanie od 2019 roku.

Potrzeby i zaproponowane rozwiązania:

 • Zdefiniowanie zmian w procesach i organizacji, które należy wdrożyć w magazynie, tak,  by planowane wdrożenie systemu WMS było efektywne i dopasowane do specyfiki biznesu. Zrealizowane w ramach warsztatów koncepcyjnych.
 • Wybór scenariusza wdrożenia systemu Agilero WMS. Zmapowanie i optymalizacja wszystkich procesów magazynowych pod kątem skrócenia przebiegów oraz minimalizacji papierowego obiegu informacji. Wykonane w ramach Optymalizacji procesów magazynowych (Projekt Optymalnych Procesów).
 • Wdrożenie systemu Agilero WMS i integracja z ERP XL w zakresie zdefiniowanym w etapie POP. Dostosowanie magazynu do nowo uruchomionego kanału sprzedaży internetowej.
Żywność
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach, które wybrały Chłodnie Mazowsze:
Magazyn przygotowany na wzrost sprzedaży
Wyeliminowanie dokumentów papierowych w operacjach magazynowych
Magazyn dostosowany do sprzedaży internetowej

Rezultaty:

Wdrożenie Agilero WMS – projekt w trakcie realizacji
 • Dwuetapowe wdrożenie systemu WMS wynikające ze specyfiki struktury magazynowania Chłodnii Mazowsze
 • System dopasowany do potrzeb biznesowych firmy
 • Magazyn Chłodni Mazowsze przygotowany na wzrosty sprzedaży
Projekt Optymalnych Procesów
 • Mapa procesów do wdrożenia w systemie Agilero WMS
 • Dopasowanie standardu systemu WMS do wymagań biznesowych Chłodni Mazowsze
 • Zdefiniowanie sposobu integracji i kierunku przepływu danych pomiędzy systemem Agilero WMS oraz ERP XL i systemem planowania tras
Warsztat koncepcyjny
 • Raport o stopniu dopasowania procesów i organizacji do planów rozwoju i wymagań biznesowych firmy
 • Lista działań korygujacych w obszarze procesów, infrastruktury i layoutu, z uwzględnieniem informacji o orientacyjnym koszcie w przypadku konieczności inwestycji w oprogramowanie lub wyposażenie
 • Weryfikacja rozważanych przez Management Chłodni Mazowsze scenariuszy wdrożenia systemu WMS
 • Roadmapa wdrożenia zmian
Magazyn_żywności