Raportowanie Produkcji - rozbudowa systemu Agilero WES

Nowy Styl - 78% szybsze
raportowanie produkcji

Nowy Styl

Nowy Styl to europejski lider i jeden z największych na świecie producentów mebli, foteli i krzeseł biurowych. Marka działa na rynku od 20 lat i do tej pory wyprodukowała prawie 60 mln krzeseł, dostarczonych do 60 krajów na 6 kontynentach. Firma zatrudnienia ok. 6000 osób w 12 krajach na całym świecie, jej obroty wyniosły 1 mld zł w 2011 r.

Nasze działania:

 • Pilotażowe wdrożenie rozwiązania Agilero WES obsługującego stanowiska do kompletacji zestawów montażowych.
 • Przemodelowanie i wdrożenie procesu obsługi przesunięć między-magazynowych, poprzez wykorzystanie systemu Agilero WES.
 • Integracja z systemem nadrzędnym IFS.
 • Zastąpienie rozwiązania opartego o IFS (wykorzystanie terminali radiowych) funkcjonalnością systemu Agilero WES.
 • Rozbudowa systemu Agilero WES poprzez wdrożenie modułu Raportowanie Produkcji – wykorzystanie do obsługi procesu 17 kiosków multimedialnych wyposażonych w ekran dotykowy, skaner kodów ID/2D oraz termiczną drukarkę etykiet.
nowy-styl-1
SZYBSZE RAPORTOWANIE PRODUKCJI
ROCZNYCH OSZCZĘDNOŚCINA RAPORTOWANIU PRODUKCJI
WZROST PRODUKTYWNOŚCI

Rezultaty:

 • Poprawa jakości wyrobów (100% właściwej kompletacji wyrobu
  i 100% ilości detali w kartonie).
 • Poprawa wizerunku jako dostawcy (ustalenie i doskonalenie standardów, zmniejszenie ilości reklamacji).
 • Redukcja kosztów (poprawa produktywności o 22%, oraz zmniejszenie o 20% liczby osób pracujących na gnieździe kompletacyjnym).
 • Zwiększenie liczby stanowisk kompletacji zestawów montażowych o 4 kolejne.
 • Skrócenie czasu procesu obsługi przesunięć między-magazynowych o 50% przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów jakościowych w kwestii liczby błędów.
 • Wdrożenie nowego rozwiązania bazującego na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury radiowej.
 • Skrócenie czasu operacji raportowania o 78%.
 • Możliwość raportowania kilku zleceń jednocześnie.
 • Zapewnienie pełnej kontroli nad procesem raportowania produkcji.
 • Polepszenie przepływu informacji na linii Planowanie – Produkcja.
 • Zautomatyzowanie raportowania produkcji tak, aby raportowanie było wykonywane bezpośrednio przez osoby produkcyjne – szacowana oszczędność ok. 168 tys. na rok.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego obsługi proces.
nowy-styl-2